• Inzendingen worden door de redactie z.s.m. behandeld en/of beantwoord.
  • Informatie aan, voor of door de redactie wordt zo mogelijk voorzien van (digitaal) fotomateriaal.
  • Aangeboden kopij kan indien gewenst anoniem, onder pseudoniem of alleen met lettervermelding worden geplaatst, mits de redactie geïnformeerd is over naam/adres van de inzender.
  • Ingestuurde berichten over derden worden alleen behandeld indien vergezeld van naam, adres en telefoonnr. / e-mailadres voor navraag en wederhoor door de redactie.
  • Niet-identificeerbare of oncontroleerbare berichten worden niet behandeld, overgenomen en/of geplaatst.
  • De redactie behoudt zich het recht voor correcties aan te brengen in de aangeleverde kopij op het gebied van stijl, taal en woordvorming.
  • Kwetsende berichten of op onwaarheid berustende informaties worden niet behandeld.
  • Over in de webkrant aangeboden informatie wordt niet gediscussieerd.