Er zijn in totaal minstens 1.300.000 mantelzorgers in Nederland.

Misschien wist jij niet eens, dat je één van die jonge, oudere of oude mantelzorgers bent.

Ben jij diegene die thuis voor iemand zorgt? Voor je partner, je kind of één van je ouders? En doe je dat al een hele tijd?  Maanden?  Jaren? Dag en nacht? Reken er dan maar op, dat de ere-titel "mantelzorger" ook voor jou van toepassing is.

Een officiële omschrijving van mantelzorgers is:

"Mantelzorgers zijn zij, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep, langdurende zorg bieden aan een hulpbehoevende uit hun directe omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en daarbij de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt."

Deze webkrant (mantelzorgerbenjenietalleen.nl) wil jou en iedere geïnteresseerde mantelzorger en ex-mantelzorger de gelegenheid bieden om informatie te verkrijgen of zelf te geven over alles wat met mantelzorg te maken heeft, of waardoor je als mantelzorger je zorgtaak kan verlichten of veraangenamen.
Dit alles in de meest ruime zin, onafhankelijk van welke instelling of organisatie dan ook!

Wil je als mantelzorger je mening of vraag bekend maken, dan heb je in deze webkrant je kans! Dus: reageer !

4 reacties