Doelstellingen van het DCMN (Digitaal Contactpunt voor Mantelzorgers in Nederland )

Organisatie:
Digitaal Contactpunt voor Mantelzorgers in Nederland.”
Adres: DCMN 7909HN 15 Hoogeveen
webkrant: www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
e-mail: DCMN@hetnet.nl
LinkedIn: Mantelzorg Nederland
Twitter: Mantelzorg Nederland

 • In Nederland zijn ± 1.300.000 ‘mantelzorgers’ in de leeftijden van 8 tot 96 jaar.
 • De meeste Nederlanders weten niet (precies) wat de term ‘mantelzorg’ inhoudt.
 • De meeste mantelzorgers weten c.q. beseffen niet dat ze zelf mantelzorger zijn.
 • De overheid (rijk en gemeentes) beseft heel goed dat de mantelzorg de kurk is waarop de zorg in Nederland drijft:
  o 75% van de zorg aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen gebeurt door mantelzorgers binnen gezins-/familieverband en binnen de zorginstellingen.
  o Economische waarde van die zorg: landelijk besparing van ± 11.000.000.000 euro p.j. ; grote stad bijv. Rotterdam: €1,0 miljard; kleinere plaats: bijv. Hoogeveen € 22.0 miljoen.

De ten dienste van de mantelzorgers gevormde organisaties ontvangen miljoenen euro’s subsidie van het Rijk. (via rijk, provincie, gemeente en zorgkantoor).
Veel mantelzorgers komen in steeds grotere financiële problemen door hun zorgtaak.

De meeste mantelzorgers (80%) zijn niet bekend. Als ze al problemen (fysiek, psychisch, sociaal of financiël) hebben door hun zorgtaak (naast hun andere werkzaamheden / studie / taak), dan is dat ook niet bekend.

Het Digitale Contactpunt voor Mantelzorgers in Nederland zal:

 1. Alle (dus ook de nu nog niet bekende) mantelzorgers vertellen dat ze mantelzorger zijn en de mogelijkheden bieden om van zich te laten horen, indien gewenst;
 2. Alle mantelzorgers die daar behoefte aan hebben in de gelegenheid stellen om met elkaar te communiceren (lotgenotencontact, informatie geven en ontvangen);
 3. Mantelzorgers die daar behoefte aan hebben informeren over de mogelijkheden van ondersteuning;
 4. Nederland informeren over mantelzorg en mantelzorgers (jong en oud); Herkenning, erkenning en waardering.
 5. De overheden en de ondersteunende organisaties evenals de zorgaanbieders een klankbodem bieden t.a.v. de mantelzorg;
 6. Overheden, ondersteunende organisaties en profit-zorgaanbieders de gelegenheid geven de mantelzorgers te informeren;
 7. acties ten behoeve van het welzijn van (de) mantelzorger(s) ondersteunen.

Bovenstaande is alleen te verwezenlijken, wanneer zo veel mogelijk vormen van de media en aan mantelzorg gerelateerde organisaties hun (gratis?) medewerking verlenen bij het bekend maken van het bestaan van de nieuwe interactieve webkrant www. mantelzorgerbenjenietalleen.nl.
Het benaderen van zoveel mogelijk vormen van media gaat 1 à 1 ½ jaar duren. Dan moet de webkrant “staan” en algemeen bekend zijn (en blijven !).

Voor nadere informatie:
redactie DCMN. Postbus 2151 BD Hoogeveen. DCMN@hetnet.nl

oktober 2007.