Mantelzorg in Marokko?

Een bevoorrecht mens voelde ik me. Als toerist op rondreis in Marokko. Wat een mooi land en schitterende natuur: van hooggebergte tot prachtige oceaanstranden, van overweldigende woestijnen tot intrigerende steden. Wat een sociale verschillen: van bedelaars tot een superrijke koning. En wat een prettige bevolking. Dat was één van mijn grootste verrassingen. In tegenstelling tot wat we hier in Nederland langzamerhand steeds vaker horen, ben ik daar alleen maar prettige en behulpzame Marokkanen tegen gekomen. Natuurlijk was ik de toerist, de klant, maar in Hollandse winkels kan het winkelpersoneel nog iets leren van menig Marokkaanse collega. Echt waar. De hele reis was voor mij een geweldige belevenis.
Toch heb ik iets gemist daar.
In ieder land, hoe mooi ook, zijn helaas mensen die chronisch ziek, invalide of zorgvragend oud zijn.
Hier in Nederland kennen wij voor hen de mantelzorg en vrijwilligerszorg naast de professionele verzorging. In Marokko merkte ik daar niets van. Slechts één keer zag ik iemand een rolstoel voortduwen. En dat was een hele toer, want een begaanbaar trottoir is niet algemeen aanwezig. Verder kwam ik gedurende de weken in Marokko lichamelijk en geestelijk gehandicapte bedelaars tegen. Onze Marokkaanse gids vertelde dat veel bedelaars meer verdienen dan een gewone werknemer, maar die invalide bedelaars horen vast niet tot die categorie.
Als ik in hotels en winkels bij een gesprekje vroeg hoe de zorg wordt geregeld voor wie thuis chronisch ziek is, dan kwam er meestal een vriendelijke, maar heel ontwijkende reactie. Echt iets te weten komen over eventuele Marokkaanse mantelzorg lukt me niet.
En daarom heb ik een vraag. Een vraag aan in Nederland wonende Marokkanen.
Ook in Marokko bestaat vast wel een vorm van thuisverzorging. Wie wil in deze webkrant met een reactie op deze vraag daar iets over vertellen? Ik zie jullie reactie graag tegemoet.
Wim Klein (DCMN)