De volgens mij drie momenteel belangrijkste mogelijkheden om mantelzorgers te kunnen ondersteunen:

  • door erkenning (ook wettelijk), waardering en informering;
  • door aanbieden mogelijkheden respijtzorg;
  • door compenseren te grote financiele opofferingen.

Op het gebied van respijtzorg worden steeds meer goede initiatieven ontplooid en uitgevoerd. In de website www.respijthuis.nl (zie hieronder) vond ik ook weer zo'n mooi initiatief. Mijn vraag is nou: Bestaat die vorm van respijtzorg ook al elders en kan dat op meer plaatsen?

Johan de Jong.


Wie zijn we
Het Respijthuis in Alkmaar is een huis in de wijk, waar de verzorging op maat is ingesteld op mensen die thuis langdurig en intensief worden verzorgd door partner/familie/vrienden. Het huis biedt een warme en huiselijke omgeving en heeft 4 logeerkamers voor de gasten.

De mensen die in het Respijthuis tijdelijk verblijven worden "gasten" genoemd. Wij benadrukken dat de gast tijdelijk verblijft in het Respijthuis en daarnaast de zorg ontvangt die hij/zij thuis gewend is.

In het huis zijn 45 vrijwilligers werkzaam. Zij zijn 24 uur per dag aanwezig en als het nodig is helpen zij de gast met de dagelijkse basiszorg.

Het verzorgingsgebied
De stichting Respijtzorg Alkmaar heeft als verzorgingsgebied de inwoners van de gemeente Alkmaar e/o.

Wat is Respijtzorg?
Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger even vrijaf te geven. Er zijn diverse (respijtzorg) voorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken even helemaal over te dragen aan een vrijwilliger of beroepskracht. Voor een keer of regelmatig.

Daarom noemen we deze voorzieningen ook wel vervangende mantelzorg. Denk hierbij aan een logeerhuis, zorgboerderij, zorghotel, vrijwillige terminale thuiszorg, gastgezin, oppas, begeleiding, overbruggingszorg, buitenschoolse opvang, en samen op vakantie. Deze voorzieningen kunnen de zorg overnemen voor één dag(deel)/ nacht of meerdere dagen.

Respijtvoorzieningen onderscheiden zich van andere voorzieningen doordat er sprake is van:

  • passende en verantwoorde zorg en hulp aan zorgbehoevende;
  • tijdelijke en volledige overname van de taken van de mantelzorger.

Respijtzorg is inmiddels als beleidsterm ingeburgerd, maar minder bekend in het dagelijks taalgebruik. Ook mantelzorgers weten vaak niet wat respijtzorg is. Ze kennen de mogelijkheden niet, zien het belang ervan niet in, betrekken het niet op zichzelf of zien in het gebruik ervan meer nadelen dan voordelen. Dit leidt ertoe dat, ondanks de behoefte aan even vrijaf voor de mantelzorger, er in de praktijk relatief weinig gebruik van wordt gemaakt. Verder sluit het aanbod aan respijtvoorzieningen nog onvoldoende aan bij de vraag. Overheden, financiers, verwijzers, indicatiestellers en aanbieders kunnen er veel aan doen om het aanbod beter bekend, toegankelijk en passend te maken voor mantelzorgers en zorgbehoevenden.

Een preventieve inzet van respijtzorg geeft de meeste kans op effect. Als gewacht wordt totdat mantelzorgers aan het eind van hun Latijn zijn, zal het effect minder heilzaam of zelfs averechts werken.(bron: Primo nh)

Woningcorporatie Kennemer Wonen
Woningcorporatie Kennemer Wonen maakt het mogelijk om een geschikte locatie in Alkmaar te betrekken waarin het Respijthuis zijn huisvesting zal vinden. Kennemer Wonen is een woningcorporatie met zo'n 11.000 woningen in Alkmaar, Bergen en Heiloo.

De maatschappelijke betrokkenheid van Wooncorporatie Kennemer Wonen sluit aan bij de doelstelling en visie van de Stichting Respijtzorg Alkmaar.

Samenwerking
Het Respijthuis werkt in nauw overleg met verschillende thuiszorgorganisaties Alkmaar, huisartsen, ziekenhuizen, Humanitas, e.a.