Door de binnenkort te houden verkiezingen (sept.) zal ook weer veel aandacht worden gegeven aan de (on-)mogelijkheden binnen 'de Zorg' en de daarbij behorende kosten en lastenverzwaringen. Gehoopt mag worden dat daarbij ook de mantelzorg de zo noodzakelijke aandacht wordt gegeven.
In de LinkedIn-site 'Mantelzorg Nederland' worden diverse discussies gevoerd over het hoe en wat binnen de mantelzorg. Vanuit een bijdrage van Arjen Kuiper bij de discussie van Judith de Vries : "Overkomt mantelzorg je, of kies je ervoor?" is het onderstaande gedeelte overgenomen, dat voor zichzelf spreekt.

"Voor een succesvolle ondersteuning van mantelzorgers is het wel gewenst de drijfveren van hen t.a.v. hun zorgtaak boven tafel te krijgen.
Het is niet alleen een kwestie van de juiste ondersteuning, maar vooral ook een kwestie van belangenbehartiging.
Al jarenlang ploeteren mantelzorgers om hun zaakjes voor elkaar te krijgen en te houden en bespaarden zo de samenleving miljarden euro's. Ze kregen nauwelijks aandacht en slechts minimale ondersteuning. Nu de "vergrijzing dreigt", diverse ontwikkelingen gaan leiden tot knelpunten in de langdurige zorg en er bezuinigd moet worden, omdat de staatsschuld gigantisch is opgelopen, worden mantelzorgers en zorgvrijwilligers "de hemel" in geprezen. De publieke opinie wordt nu gemanipuleerd, met politieke slogans als "zelfredzaamheid", dat mensen meer voor elkaar moeten gaan zorgen. Aan familie-, mantelzorgers en zorgvrijwilligers wordt, met een stuitende arrogantie, min of meer opgelegd een groter aandeel te leveren in de langdurige zorg. Er wordt gespeculeerd op gevoelens van mensen, dat het "toch vanzelfsprekend is om voor elkaar te zorgen".
Tegen deze eenzijdige benadering moeten wij ons sterk keren.
In de langdurige zorg zijn meer alternatieve oplossingen mogelijk.
De rechtspositie van de mantelzorger moet nu wel hoogstnoodzakelijk geregeld worden. Mensen mogen niet verplicht worden tot het verlenen van mantelzorg. Zoals de zorgvrager/-klant recht heeft op "eigen regie" (zie de PGB-discussie), zo moet de mantelzorger ook recht hebben op "eigen regie". En mensen, die wel mantelzorg willen verlenen, kunnen daarin gestimuleerd worden door mantelzorg ook inderdaad optimaal mogelijk te maken. Dat vraagt een investering, die besparing op zal leveren.
O.a. een belangenvereniging als Mezzo, zal zich hiervoor echt hard moeten maken. (Zie ook bij de LinkedIn-groep Mezzo en op www.mezzo.nl)."

(Arjen Kuiper - Mantelzorgmakelaar)