Nederland heeft 90% meer vrijwilligers nodig door bezuinigingen: regeerakkoord veroorzaakt verdubbeling van de vraag naar zorgvrijwilligers per 2015.

(bron: http://nos.nl/video/449175-zorgen-over-aantal-vrijwilligers.html)
Nieuwe vormen van hulp kunnen uitkomst bieden nu de vraag naar zorg drastisch stijgt. Via het internet komen buurtbewoners met elkaar in contact om op buurtniveau zorg en hulp aan elkaar te geven of te vragen. Een andere oplossing is de zogenaamde ‘halfdelijnszorg’ welke uitgaat van het principe dat niet alle zorg door professionele zorgverleners hoeft te worden verleend. In bepaalde gevallen kunnen (betaalde) krachten die officieel geen zorgprofessional zijn ook zorg en hulp verlenen. 

Ik ben benieuwd of jullie op de hoogte waren van de grootte van de gevolgen van het regeerakkoord. Nemen jullie hier al maatregelen voor? Zo ja welke?
Denken jullie dat je gemeente klaar voor deze taak is in 2015? Wat zouden zij (en wij met z'n allen) kunnen doen om al deze mensen de hulp te kunnen geven die zij verdienen?