Vraag aan mantelzorgers. Maar wel alleen aan mantelzorgers en dus niet aan hun verzorgden.
We hopen dat vooral vanuit de intensieve mantelzorg voor de             (schoon-)ouder(s), partner of kinderen de mantelzorgers willen reageren.

De eerste maand werken met de nieuwe zorgwetten is achter de rug. Hoewel in 2015 nog niet de definitieve invoering zou gaan plaatsvinden, is er toch al een heleboel duidelijk (en onduidelijk) geworden. Van diverse richtingen komt er lofprijzing en afkeuring binnen. Ook onvolledigheid en foute bestanden worden gemeld. De problemen bij de PGB's zijn inmiddels algemeen bekend. Maar afgaande op de vaak heftige commentaren vooraf, vallen de reacties ná ingaan van de nieuwe wetten en werkvormen nog best mee. Klopt dat?
Van en over de situatie van de mantelzorgers vanaf 1 januari '15 is echter bijna nog niets bekend. Mantelzorgers mopperen, klagen, juichen of appelleren kennelijk niet zo gauw.

Vandaar nu de vraag aan de mantelzorgers:
Ben je (on)tevreden met de gang van zaken zoals het nu is geworden of lijkt te gaan worden bij het bieden van mantelzorg?  Of kun je het nog niet beoordelen?
Waar ben je blij mee of bang voor in het komende jaar?
Is er iets veranderd / verbeterd / verslechterd in de werkvorm en het contact met de thuiszorg-organisatie bij jouw verzorgde?
Hoe gaat het met de betaling van je declaraties ?
Heb je al contact gehad (keukentafelgesprek)met de gemeente, het zorgloket of een medewerker WMO-cie? En zo ja, wat vond je daarvan als mantelzorger?  
Zijn er (nieuwe) problemen voor jullie omdat je kind naar het speciaal onderwijs ging / gaat of zal gaan?
Heb je n.a.v. de wijzigingen al contact gehad met een mantelzorgconsulent, -makelaar of met de landelijke vereniging Mezzo gehad? Konden ze je, indien gewenst, helpen?
Als er iets anders dan hierboven genoemd te melden valt, waar jij of andere mantelzorgers baat bij zouden kunnen hebben, meld het dan alstublieft.
Je kunt het doen als reactie in deze webkrant, maar ook zoals veel anderen doen via de mail naar dcmn@hetnet.nl  Bij voorbaat hartelijk dank.
Wim Klein.