L.S.

Sinds een kleine vijf jaar ben ik mantelzorger voor mijn moeder die twee zware herseninfarcten heeft gehad. De zorg die ik geef, is steeds meer toegenomen, naast thuiszorg en andere hulp. Vorig jaar is zij opgenomen voor een operatie en door miscommunicatie in het ziekenhuis is er van alles mis gegaan bij haar behandeling en nazorg. Sindsdien is ze verder achteruit gegaan. Wij hebben een klacht ingediend bij het ziekenhuis. Hierin heb ik aangegeven dat mijn moeder als gevolg van haar aandoening geheugenproblemen heeft, vragen vaak niet begrijpt, geen chronologische antwoorden kan geven, vaak kleine details uitgebreid vertelt zonder de hoofdlijnen te begrijpen en andere cognitieve problemen. 

Bij de afhandeling van de klacht (wat heel netjes is gegaan) heeft degene van de betreffende afdeling aangegeven dat ik, om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt, kan eisen dat ik altijd aanwezig ben bij gesprekken met artsen verpleegkundigen, etc. 

Dit doe ik ook. Ik ben aanwezig bij gesprekken en onderzoek van medisch specialisten, bij evaluaties van de thuiszorg, bij gesprekken met de gemeente en verder waar mijn moeder het prettig vindt als ik erbij ben. Ze geeft zelf ook aan dat ze niet alles meekrijgt en het daarom fijn vindt dat ik erbij ben. Onlangs kwam dit nog naar voren toen ze een uitleg van de neuroloog over een versleten rug vertaalde naar: 'ik moet twee nieuwe heupen'. De specialisten, wijkverpleegkundige en anderen vinden het zelf ook prettig dat ik bij het gesprek ben, vragen kan beantwoorden en mijn moeder help het gesprek helder te krijgen. 

Wat is nu het geval. Mijn moeder heeft een paar gesprekken gehad met de POH-GGZ. Ze wilde graag dat ik bij deze gesprekken was. De POH wil eigenlijk liever met mijn moeder alleen spreken en heeft dit ook met de huisarts opgenomen (die het daarmee eens is). Via Google vond ik dat deze POH gespecialiseerd is in ouderenmishandeling. Ik had al eerder het vermoeden dat zij mij hiervan verdenkt. Ik ben hier erg van geschrokken. Ook weet ik niet wat nu wijsheid is om te doen. Ik vind dit een zeer zware beschuldiging. Nu kan ik bij het volgende gesprek wegblijven, maar ik ben bang dat dit niets oplost. Deze POH wil mijn moeder naar de dagopvang krijgen, terwijl mijn moeder meerdere keren tegen haar heeft gezegd dat ze hier niet van houdt. Hoe voorkom ik escalatie?

Naam bekend bij redactie.