Mantelzorg wordt een sociaal, maatschappelijk en financieel steeds belangrijker gegeven. De noodzaak om de mantelzorgers meer in te schakelen bij de zorg thuis maar ook in de verzorgings- en verpleeghuizen groeit. Op micro- en macroniveau wordt daar aandacht aan besteed. Er worden onderzoeken gehouden, voorlichting gegeven en begeleiding georganiseerd. Of er ook al positieve resultaten bereikt worden, wordt door sommigen nog betwijfeld.

In ziekenhuizen wordt de inbreng van de mantelzorger als contactpersoon duidelijk steeds vaker en meer geaccepteerd. Bij verzorgingshuizen schijnt dat veel minder te zijn. De professionele zorgverlener lijkt de kennis en vaardigheden van de mantelzorger t.a.v. de cliënt vaak niet te accepteren.
Dat daar ook anders over wordt gedacht blijkt uit het verzoek van Yvonne Groen in Winschoten, zelf werkzaam binnen de verzorging.
Zij constateert dat mantelzorgers en hun verzorgde vóór en tijdens de opname in een verzorgingstehuis en ook gedurende het verblijf in de instelling tegen problemen aanlopen. Vaak zijn ze onvoldoende voorbereid en weten ze ook niet goed bij wie en welke instantie ze moeten zijn met hun vragen en opmerkingen.

Yvonne wil graag die mantelzorgers helpen en hoopt hun op- en aanmerkingen ook te kunnen gebruiken bij haar eigen verdere studie.
Vandaar dat ze aan de mantelzorgers o.a. de volgende vragen voorlegt:

  • Heeft u voldoende voorlichting gekregen voor en tijdens de opname?
  • Hoe voelt u zich als mantelzorger bij de opname van uw verzorgde, vaak een psychogeriatrische zorgvrager?
  • Wordt/werd u samen met uw verzorgde goed opgevangen?
  • Krijgt u genoeg ondersteuning bij de begeleiding van uw verzorgde?
  • Waar heeft u voor u-zelf behoefte aan qua ondersteuning?
  • Krijgt u voldoende mogelijkheid voor overleg met de professionele verzorgers tijdens het verblijf van uw verzorgde in de instelling?
  • Heeft u de indruk, dat uw kennis en ervaring bij de verzorging van uw verzorgde door de professionals wordt geaccepteerd?
  • Wat zou volgens u beter moeten

Deelnemers aan de contacthyve ‘mantelzorgcontact’ kunnen hun antwoorden mailen aan ‘Yvonne’ Groen.
Bezoekers van de webkrant www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl kunnen reageren via de redactie.

Heel groot en landelijk is het onderzoek van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Daarbij wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de bevindingen en meningen van zowel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen als naar die van hun mantelzorgers. Beiden kunnen ook hun ervaringen kwijt op www.consumentendezorg.nl en www.zorgkaartnederland.nl .

Gonny van Werkhoven heeft een boek geschreven (www.webpag.nl) naar aanleiding van haar eigen strijd om voldoende zorg en inspraak te krijgen.
Met haar boek “Alleen de werkelijkheid is erger” (ISBN 978-90-812782-4-9) hoopt ze andere mantelzorgers van dienst te zijn, hen troost te bieden door de herkenning. Misschien ook hen aan te sporen om het anders aan te pakken. Want zoals ze opmerkt: Vaak wordt de klager als probleem gezien en niet de falende zorg!