De mantelzorgconsulent of een mantelzorgmakelaar:
Wie, welke, waarom, wanneer, waarvoor kun je als mantelzorger het beste benaderen? 
Zij geven zelf antwoord.

Het komt regelmatig voor, dat je als mantelzorger een beroep wilt of moet doen op een helpende hand.
Waar moet ik zijn voor mantelzorgondersteuning? Hoe kan ik mijn zorgtaak het beste combineren met mijn andere taken binnen- of buitenshuis? Hoe vertel ik het mijn baas? Die zorgtaak is me een te zware last aan het worden. Wat nu?

In deze webkrant kun je diverse artikelen vinden die suggesties aan de hand doen, waarmee je je voordeel kunt doen als mantelzorger.
Als je met een probleem zit ten aanzien van je zorgtaak, dan kun je je het beste laten voorlichten bij een lotgenotengroep of steunpunt-mantelzorg in je woonomgeving. Ook gemeenten hebben vaak al een goed functionerend zorgloket waar informatie voor mantelzorgers is in te winnen. En dan is er natuurlijk de 'mantelzorglijn' van MEZZO: 0900-2020496 (€ 0,10 p/m). Ook daar kun je adviezen vragen en krijgen.

Heel vaak krijg je dan het advies om gebruik te maken van de diensten van een mantelzorgconsulent (mzc) of een mantelzorgmakelaar (mzm).
Wat is het verschil tussen die twee?
Deze webkrant heeft aan twee makelaars en drie consulenten een 7-tal vragen voorgelegd, om te kijken of er wel verschil bestaat, en zo ja, wat dat verschil dan zou kunnen zijn.
De redactie van de webkrant hoopt hiermee geholpen te hebben bij het vinden van de beste vorm van assistentie die je als mantelzorger verdient en kunt gebruiken. Maak er gebruik van.
Je zult zelf moeten kiezen welke soort van ondersteuning het meest geschikt is in jouw situatie, dat doen we als redactie uiteraard niet. Daarom staan de vragen en de bijbehorende antwoorden allemaal afgedrukt.
Heb je na het lezen van vragen en antwoorden zelf nog vragen, neem dan contact op met de redactie van deze webkrant.

Medewerking werd verleend door
de drie mantelzorgconsulenten: Ans de Blaauw (AdB), Diet Dijkstra (DD) en Ans Hendriksen (AH)  en door de twee mantelzorgmakelaars: Freke Schoemaker (FS)- (zelfstandig mzm)  en Truus Oud (TO)-(franchise mzm met  bureau Taps).

De bovenstaande personen worden heel hartelijk bedankt voor hun medewerking. Daarmee bewezen zij de mantelzorgers een grote dienst. Ook hun collega’s in den landen staat het natuurlijk vrij om commentaar te leveren of vragen te stellen via het contact met deze webkrant.
Lees verder bij : de 7 vragen aan de mzc’en en de mzm’s.