Vraag 1:
Wat zijn de kernfuncties van uw werk als mantelzorgmakelaar / mantelzorgconsulent ?
Klik hier voor de antwoorden.

Vraag 2:
Wanneer zou een mantelzorger gebruik kunnen/moeten maken van uw werkzaamheden?
Klik hier voor de antwoorden.


Vraag 3:
Bestaan er volgens u kenmerkende verschillen tussen het consulentschap en dat van de makelaar?
Klik hier voor de antwoorden.

Vraag 4:
Waardoor of waarom zijn volgens u deze twee mantelzorgondersteunende functies apart van elkaar ontstaan?
Klik hier voor de antwoorden.

Vraag 5:
Hoe kan de eventuele betaling door de mantelzorger van de consulent / makelaar worden geregeld?
Klik hier voor de antwoorden.

Vraag 6:
Kunt u een paar verschillende vormen van reacties op uw werkzaamheden door mantelzorgers of hun omgeving geven?
Klik hier voor de antwoorden.

Vraag 7:
Welke tip zou u aan de mantelzorger(s) willen geven?
Klik hier voor de antwoorden.

conclusies: