Vraag 1:
Wat zijn de kernfuncties van uw werk als mantelzorgmakelaar / mantelzorgconsulent ?

De consulenten (mzc)
AdB:
• Informatie en advies
• Bemiddeling en ondersteuning
• Emotionele steun en advies
• Lotgenotencontact

DD:
De consulent geeft:
1. Informatie, advies en bemiddeling
2. emotionele steun
3. praktische steun
4. respijtzorg
5. educatieve steun
6. steun bij combinatie arbeid en zorg
7. ondersteuning om kind/jongere te mogen zijn
8. specifieke ondersteuning voor doelgroepen: allochtonen, Niet Aangeboren      Hersenafwijkingen, dementie, jongeren, kinderen.

AH:
Antw: uitvoering geven en organiseren van processen rondom ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers, zowel individueel als in groepsverband. Dit voor een regionaal steunpunt.


De makelaars (mzm)
FS:
Mijn werk als mantelzorgmakelaar bestaat uit het praktisch ondersteunen van mantelzorgers, niet door de zorg over te nemen, maar door de korste weg te wijzen naar de juiste voorzieningen, en tijdrovende en/of energieverslindende regeltaken over te nemen

Dit kan op verschillende manieren, maar over het algemeen wordt de volgende systematiek toegepast:
1. Mantelzorgsituatie inventariseren en analyseren: wat speelt er?
2. Knelpunten benoemen: waar loopt het moeilijk?
3. Interventies voorstellen: wat kan eraan gedaan worden, en wat moet daarvoor geregeld worden?
4. Acties: wie gaat wat regelen? De mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over van de mantelzorger als deze dat wenst
5. Evalueren van veranderingen: gaat het nu goed? beter? Indien niet, hoe komt dat,
en dan begint de cyclus weer opnieuw.

TO:
De Mantelzorgmakelaar neemt regeltaken over van mantelzorgers. Enkele voorbeelden hiervan zijn: een indicatie aanvragen, evt. bezwaarschrift schrijven en hoorzittingen begeleiden. De zoektocht naar adequate hulp en dienstverlening overnemen, wet en regelgeving uitpluizen, helpen bij de start van een PGB, eigen bijdragen en toerslagen berekenen. Waarneming van contacten met diverse instanties en organisaties.