Vraag 2:
Wanneer zou een mantelzorger gebruik kunnen/moeten maken van uw werkzaamheden?

De consulenten (MZC)
AdB:
• op alle momenten, wanneer de vraag er is.

DD:
Mantelzorgers kunnen met alle vragen bij ons terecht die betrekking hebben op hun zorgsituatie. Wanneer de mantelzorger voelt dat de draagkracht/last uit balans raakt of uit evenwicht dan kunnen ze bij ons terecht. Wij kunnen de mantelzorger helpen de regie over het eigen leven terug te krijgen. De vraag van de mantelzorger staat bij ons centraal.
 
AH:
Voor alle soorten vragen, m.n. ondersteuningsvragen mbt mantelzorgtaken en psychische / lichamelijke ( over-) belasting die dit met zich meebrengt. Dit kan in de vorm van een gesprek, huisbezoek, deelname aan een ondersteuningsgroep, op de hoogte brengen dat er een steunpunt is dat men kan inschakelen om je verhaal eens kwijt te kunnen, zonder begrenzing van tijd, frequentie, kosten.


De makelaars (mzm)
FS:
Bij voorkeur voordat er een gevoel van overbelasting ontstaat kan een mantelzorger bij mij informeren naar de mogelijkheden die er zijn om de mantelzorgtaak te verlichten.
Bij tijdgebrek, bijvoorbeeld door de combinatie met een baan, of bij overbelasting moet de mantelzorger hulp zoeken, bij mij of een collega "mantelzorgondersteuner" om te voorkomen dat de overbelasting uitmondt in ziekte. Dan zijn er n.l. twee zorgvragers in plaats van één, en daar schiet helemaal niemand iets mee op.
Vaak hoor ik dat de verzorgde protesteert tegen het inroepen van hulp van buitenaf, waardoor de mantelzorger te lang wacht met het zoeken van hulp. Dat is een ongewenste situatie, en vaak is het zinvol om met mantelzorger en verzorgde samen dit risico van uitval door overbelasting te bespreken.

TO:
De mantelzorger kan altijd contact opnemen met de Mantelzorgmakelaar, er hoeft dus geen sprake te zijn van een probleem. Ook de zaak eens op een rijtje zetten helpt de mantelzorgers vaak aan nieuwe inzichten en preventieve maatregelen voor de toekomst.
Het woord 'moeten' komt niet in ons woordenboek voor; de Mantelzorgmakelaar zoekt uit en de mantelzorger beslist.