Vraag 4:
Waardoor of waarom zijn volgens u deze twee mantelzorgondersteunende functies apart van elkaar ontstaan ?

De  consulenten (MZC)
AdB.:
• Hier kan ik geen antwoord op geven.

DD.:
Omdat men vond dat er m.b.t. wet en regelgeving niet genoeg werd gedaan voor mantelzorgers en op het gebied van Zorg en arbeid er niet genoeg ondersteuning was.
Ik vond het erg jammer dat er 2 stromingen zijn gekomen. Dit geeft altijd verwarring.

AH.:
Gat in de markt, commercieel denken, concreet aanbod.
Consulent van steunpunt kan gezien worden als een steunpilaar om je verhaal aan kwijt te kunnen zonder dat er gelijk alle adviezen klaar liggen, emotionele steun en aandacht geven, tijd nemen, zonder de beperkingen van tarieven, begrensde frequentie, methodieken, verslaglegging en verantwoording mbt de methodiek en doelbepaling. Een soort “vrije” vorm van maatschappelijk werk, onpartijdig en gericht op het verhaal, emoties en de beleving van de mantelzorger.

De makelaars (MZM)
FS.:
Steunpunten mantelzorg, en de mensen die daar werken (de consulenten) bestaan al sinds midden van de jaren negentig van de vorige eeuw.
De Mantelzorgmakelaar is "uitgevonden" als project in het kader van de commissie Dagindeling, waarbij gezocht werd naar initiatieven die de combinatie van arbeid en zorg zouden kunnen vereenvoudigen. In de eerste ronde van dit project werden veel initiatieven ontwikkeld die te maken hadden met de combinatie arbeid en de-zorg-voor-kinderen, maar Buro Taps in Zorg en Welzijn bedacht de mantelzorgmakelaar om werk-en-mantelzorg beter met elkaar in balans te kunnen brengen.
Het eerste project draaide vanaf april 2001, en werd wegens succes geprolongeerd. Na een tweede succesvol jaar werd besloten de post-hbo-opleiding mantelzorgmakelaar vorm te geven. Voor zover ik weet was dit de eerste specialistische opleiding voor mantelzorg-ondersteuners, maar zeker ben ik daar niet van.

TO.:
De dienstverlening van de Mantelzorgmakelaar is in 1999 ontwikkeld op basis van signalen die mantelzorgers gaven; men ervoer de praat en verwijscultuur als bezwarend en belastend.
Dit was de aanleiding om een nieuw beroep, de Mantelzorgmakelaar, in een nieuwe setting te ontwikkelen die recht zou doen aan de vraag van mantelzorgers. Zo zijn de voorwaarden tot stand gekomen die anno 2008 nog steeds aan het beroep en de uitvoering worden gesteld: onafhankelijk van aanbieders en / of subsidiënten, specifiek gericht op mantelzorg en  HBO geschoold, flexibele inzet qua tijd en een constante, laagdrempelige bereikbaarheid. De vernieuwing en de kracht zit in de integrale aanpak van de problemen op alle voorkomende beleidsterreinen. Deze aanpak kwam in die tijd niet veelvuldig voor bij de steunpunten mantelzorg. Bovendien was dit een kans om de mantelzorgers een keuze te kunnen laten maken voor de vorm en de aard van de ondersteuning. Dit geldt wel voor andere zaken; van huisarts tot supermarkt of zorgaanbieder: men mag kiezen! Waarom dan miljoenen mantelzorgers dwingen om gebruik te maken van 1 aanbieder? Als laatste speelde het gegeven dat er op deze manier meer vrijheid is ontstaan om bijvoorbeeld een aanbod te ontwikkelen voor bepaalde doelgroepen, zoals werkende mantelzorgers. Dit laatste heeft voor een stroomversnelling in de ontwikkelingen voor mantelzorgers geleid.