Vraag 5:
Hoe kan de eventuele betaling van de consulent / makelaar door de mantelzorger worden geregeld?

De consulenten (MZC)
AdB.:
• Op dit moment word ik betaald met gelden van de gemeente. Volgens mij moet dit zo blijven om de laagdrempeligheid op peil te houden.

DD.:
Mantelzorgers hoeven niet te betalen voor de consulent.

AH.:
MZ-makelaars verwijzen in hun folder naar de zorgverzekeraar. Het steunpunt MZ wordt gefinancierd door de WMO- gemeentes, dus:
als er betaald dient te worden voor diensten zou dat door de gemeenten moeten worden opgebracht, niet de individuele mantelzorger. Die maakt al genoeg kosten voor zijn/ haar mantelzorgtaken, zoals thuiszorg,fysiotherapie, etc. De drempel wordt verlaagd als diensten voor MZ gratis zijn.


De makelaars (MZM)
FS.:
Consulenten en sommige mantelzorgmakelaars werken in dienst van gesubsidieerde steunpunten mantelzorg. Zij worden dus betaald uit collectieve middelen.

Buro Taps ontwikkelde een franchise-constructie voor zelfstandig werkende mantelzorgmakelaars, daarvan zijn er op dit moment 7 actief in Nederland.

Daarnaast bouwen enkele mantelzorgmakelaars (waaronder ik zelf)  als onafhankelijk zelfstandig ondernemer een bedrijf op. Meestal gebeurt dit in goed overleg met het lokale of regionale steunpunt mantelzorg  (in mijn geval met Stichting Mantelzorg Midden-Brabant).

Zelfstandig gevestigde mantelzorgmakelaars worden betaald door de opdrachtgever, dat kan zijn:
- Een steunpunt dat de expertise van de mantelzorgmakelaar inroept,
- De mantelzorger zelf
- De werkgever van de "werkende mantelzorger", omdat werkgever inziet dat vergoeden van enkele uren mantelzorgmakelaar een geringe investering is die enorme kostenposten die samenhangen met ziekteverzuim kan voorkomen; helaas komt dit nog maar zelden voor: het taboe om op het werk over de belasting van mantelzorgers te praten is blijkbaar nog steeds groot….

TO.:
Wij gaan uit van het standpunt dat mantelzorgers al voldoende investeren en hierdoor de gemeenschap veel geld besparen. Daarom streven wij naar meerdere financieringsstromen die de dienstverlening van de Mantelzorgmakelaar® vergoeden. Hierdoor zijn een aantal mogelijkheden ontstaan: Overheid, verzekeraars, gemeenten in het kader van de WMO en werkgevers. Jammer genoeg is dit nog niet overal geregeld en zullen sommige mantelzorgers deze dienstverlening zelf moeten betalen.