Vraag 6:
Kunt u een paar verschillende vormen van reacties op uw werkzaamheden door mantelzorgers of hun omgeving geven?

De consulenten (MZC)
AdB.:
• Wat fijn, eindelijk iemand die tijd heeft om te luisteren.
• Heerlijk, die hulp bij al die formulieren. Ik zag door de bomen het bos niet meer.
• Ik merk dat ik niet verder kom, kun jij nog iets betekenen?

DD.:
Wat ik vaak van mantelzorgers hoor, is dat ze eerder gebruik van een consulent hadden willen maken in hun zorgsituatie. Vaak hoor je: “ Had ik maar eerder gebeld, dan had ik niet zo lang alleen hoeven tobben.”  Wanneer mensen naar bijeenkomsten gaan, voelen ze vaak de erkenning en herkenning. Wat erg prettig is, het kunnen delen met anderen.

AH.:
Een ‘groep’ helpt ons om te “verwerken”, het is de plek waar ik me “ vrij” kan uitspreken; de plek waar ik begrip en steun ondervind, waar ik mijn kinderen/ familie niet meer mee lastig wil vallen; de plek waar ik mezelf kan/ mag zijn;  de plek waar ik niet op mijn tenen hoef te lopen; de plek waar ik mijn emoties kan uiten zonder dat de ander zich bedreigd voelt;   de plek waar ik leer me te uiten, waar ik erkenning en herkenning vindt.
Via partners hoor ik terug dat de verzorgde het fijn vindt als de mantelzorger/ partner  ook iets voor zichzelf heeft en dit belangrijk vindt om anderen te ontmoeten.


De makelaars (MZM)
FS.:
Ik citeer hier twee mantelzorgers:

Wat Freke Schoemaker als mantelzorgmakelaar betekende voor mij.
1) Na ons (eerste) telefonisch gesprek zo snel mogelijk een afspraak gemaakt.
2) Vervolgens heeft ze goed naar mijn probleem geluisterd.
Het was een probleem van Werkgever Werknemer.
3) We hebben een plan van aanpak gemaakt.
4) Een actieplan van de dingen die ikzelf moest regelen.
5) Het gesprek met mijn werkgever héél goed voorbereid.
6) Vervolgens na dit gesprek alles teruggekoppeld met als hoofdvraag hoe mijn gevoel hierbij was.
7) Toen ik het verslag van mijn werkgever in handen kreeg heeft ze met mij de puntjes nog eens goed bekeken om alles zo helder mogelijk te krijgen.

Wat ik van Freke Schoemaker vond is:
Haar glasheldere manier van praten, handelen en het zoeken naar oplossingen is geweldig. Het voorbereidingswerk op het gesprek was héél steungevend en ze geeft je zelfvertrouwen.
Ze laat je in je eigen waarde maar ziet niets over het hoofd.
Haar adviserende gedrag met in achtneming van je eigen gevoel hebben mij enorm verrijkt. In die korte tijd dat ik Freke ken heb ik ontzettend véél steun ondervonden en ervaring opgedaan.
Kortom het is gewoon een KANJER.
Bedankt Freke, je was er altijd voor mij.

Groetjes Carla Kox, mantelzorger

Geachte mevrouw Schoemaker,
 In 2007 heb ik u benaderd om voor ons de problemen die gerezen waren met betrekking tot eigen bijdrage AWBZ en CAK (Centraal AdministratieKantoor) nader met de instanties op te nemen en op te lossen.
Door u is vrij snel  contact gelegd met het zorgkantoor en CAK en hebt u de problemen voorgelegd. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste toekenningsbeschikking van het Zorgkantoor.
Ik heb me door uw inzet op de achtergrond kunnen houden en ben u zeer erkentelijk voor de wijze en snelheid waarop door u het een en ander is opgepakt en begeleid.
Ook op mijn laatste mail hebt u, zelfs op zondag, gereageerd met direct een goede conceptbrief richting zorgkantoor waar ik voldoende mee vooruit kan.
Wij zijn  zeer tevreden over de wijze waarop u uw cliënten dienstbaar bent.
Met vriendelijke groet
Annie en Henk Doremalen

TO.:
De reacties zijn overwegend positief, mantelzorgers geven als rapportcijfer gemiddeld een  8,4. Mantelzorgers geven dit cijfer voor de geboden kwaliteit zoals die onder vraag 4 vermeld staan. Een paar voorbeelden van persoonlijke opmerkingen zijn:
‘Ik wist niet dat er zoveel mogelijk was’
‘Het is of ik een voortdurend steuntje in de rug heb’
‘De zakelijke aanpak bevalt mij zeer goed’
‘Eindelijk geen verwijzing maar actie’
‘Ik kan weer werken!’
‘Wat heeft de Mantelzorgmakelaar mij veel tijd maar vooral veel ergernis bespaard!’
‘De Mantelzorgmakelaar maakt makkelijker contact met de instanties waardoor er meer aandacht ontstaat voor mijn probleem’.