Vraag 7:
Welke tip zou u aan de mantelzorger(s) willen geven?

De consulenten (MZC)
AdB.:
• Trek op tijd aan de bel, we zijn er niet voor niets
• Schroom niet om hulp te vragen, je doet zelf nog meer dan genoeg
• Zorg goed voor jezelf, anders kun je niet goed voor de ander zorgen
• Probeer goed je eigen grenzen duidelijk te hebben en bewaak deze goed.

DD.: 
Blijf niet te lang alleen tobben, zoek hulp. Deel de zorg met iemand. Dit kan door een beroep te doen op de mantelzorgconsulent,  eventueel samen kijken hoe een situatie makkelijker te maken is, maar het kan ook door naar een gespreksgroep te gaan of naar bijeenkomsten van een contactpunt.
Je kan dan adviezen krijgen of tips van andere mantelzorgers etc.

AH.:
Zoek vooral iemand op bij het steunpunt mantelzorg om te praten over hetgeen je bezighoudt.
Sluit je aan bij een ondersteuningsgroep, omdat MZ-taken langdurig en chronisch zijn. De langdurige ondersteuning bijv. in de vorm van een groep geeft op den duur je een vertrouwd adres waar je al je problemen kunt uitwisselen. Dit belast je vrienden en familie minder op de lange duur, want die hebben er  na een paar maanden genoeg van. “Niet zeuren” is een veel gehoorde term en “dat weet ik nou wel”.


De makelaars (MZM)
FS.:
De belangrijkste tip is: BLIJF NIET TOBBEN
Neem contact op met een specialist op het gebied van mantelzorgondersteuning,
vaak zijn deze via email 24/7 bereikbaar, en laat u adviseren over de mogelijkheden om uw taken in balans te brengen en te houden.
Mezzo, de vereniging van mantelzorgers, vermeldt op de website www.mezzo.nl onder het kopje "mantelzorg >> werk >> mantelzorgmakelaar" alle gecertificeerde mantelzorgmakelaars, en heeft ook een overzicht van alle Steunpunten Mantelzorg. Er is altijd een voorziening bij u in de buurt!
Of u kiest voor een consulent of een makelaar hangt af van wat in uw regio voorhanden is.
Tenslotte nog twee opmerkingen:
Ten eerste:
Steunpunten kampen soms met de verhouding tussen vraag ( van mantelzorgers) en aanbod (aan inzetbare uren), te hoge werkdruk en dus misschien langere wachttijd. Ook zijn er Steunpunten die niet aan individuele ondersteuning van mantelzorgers doen, maar alleen aan lotgenotencontacten.
Zelfstandig gevestigde mantelzorgmakelaars zijn wellicht makkelijker bereid om "buiten kantoortijd" te werken, en bijvoorbeeld in de avonduren een huisbezoek af te leggen.
Maar zoals altijd: uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. Als u bij uw eerste poging niet vindt wat u zoekt: zoek verder.

TO:
Vermijd de valkuilen door u goed te (laten) informeren over de belangrijkste zaken voor mantelzorgers: financiën, wonen, werken en (zorg)aanbieders. Zo kunt u zich bezinnen voordat u aan (meer) mantelzorgtaken gaat beginnen!