Conclusies:

De deelnemende mantelzorgconsulenten en –makelaars hebben een goed gebruik gemaakt van deze kennismakingsronde.
Gezamenlijk geven zij een goed inzicht in het nut en de mogelijkheden die mantelzorgers bij  hun diensten kunnen ondervinden.
Als algemene conclusie mag nu alvast gelden:
Zowel de consulenten als de makelaars kunnen mantelzorgers van dienst zijn als: luisterend oor, als wegwijzer, als begeleider en als voorlichter/info-verstrekker.

De consulenten treden in het algemeen iets meer op bij de algemene voorlichting, bij het persoonlijk aanhoren en adviseren en in de rol van ‘opleider’ bij groepen. Omdat zij in dienst zijn van verschillende vormen van organisaties, bestaat de mogelijkheid van gebrek aan uren. Betaling door de mantelzorger komt niet aan de orde, omdat ze vanuit overheidsgelden worden betaald.

De makelaars werken vaker en langer in de persoonlijke voorlichting en begeleiding in een verhouding van 1 op 1. Zij kunnen alle functies van mantelzorgbegeleiding vervullen en zijn op zelf te kiezen tijden en uren inzetbaar. De met hen te sluiten werkovereenkomst moet betaald worden. Dit kan via bepaalde vormen van overheidsgelden, betaling via een aanvullende verzekering (niet alle maatschappijen), door een werkgever of uit eigen zak.

Welke keus de mantelzorger ook maakt, voor zowel de MZconsulent als de MZmakelaar geldt, dat zij deskundigen zijn op het gebied van de mantelzorg-begeleiding en – ondersteuning. Dankzij deze mensen kunnen heel wat mantelzorgers hun zorgtaak verantwoord uitvoeren en waar nodig,  beter combineren met hun andere taken.
Maak dus indien nodig gebruik van de aangeboden begeleiding op de manier die jou het beste uitkomt. Je hebt er baat bij!