Welke verschillen in de belevingswereld van de (heel) jonge mantelzorger t.o.v. die van een oudere mantelzorger zijn belangrijk om te weten? En wat doen we er mee?

Het drama dat volwassenen ervaren kan voor een jonge mantelzorger een spannend avontuur zijn. De volwassenen in de omgeving van het kind zullen dat vaak niet begrijpen en niet waarderen. Anders gezegd: de volwassenen kunnen het kind niet bevestigen in zijn of haar persoonlijke beleving.

Zelfvertrouwen begint bij het kunnen vertrouwen op je eigen beleving. Het is daarom belangrijk de persoonlijke beleving van het kind te versterken.

Bij welke steunvorm is de jonge mantelzorger het meest gebaat?

Ik zie dat goedwillende mantelzorgondersteuners in het feit dat kinderen mantelzorger kunnen zijn, een drama zien. Het kan zijn, dat het kind dit ook zo ervaart, maar dat hoeft niet zo te zijn. Als het kind dit zelf niet zo ervaart kun je vanuit die geesteshouding de jonge mantelzorger niet helpen, want je doet hetzelfde als de volwassenen in de omgeving van het kind: je verzwakt de persoonlijke beleving.

Kinderen zijn geneigd zich op te offeren voor “zielige ouders”. Een kind kan daarom geholpen worden door een betrouwbare volwassene die in de ogen van het kind niet zielig is. Die volwassene kan de persoonlijke beleving van het kind bevestigen.

Daarnaast kun je overwegen kinderen te leren wat grenzen zijn en hoe je die kunt handhaven, bijvoorbeeld m.b.t fysieke verzorging van een ouder.

Wat is een goede houding van de volwassene t.o.v. de (heel) jonge mantelzorger?

Leef je in in de beleving van het kind.

Voor je strategieën uitwerkt om jonge mantelzorgers te vinden, kun je beter eerst bedenken

* hoe je ze precies wilt gaan helpen!

* welk probleem, dat de jonge mantelzorger ervaart, verhelpt dit?

* waarom denk je dat deze strategie dit probleem verhelpt?

* is dit het belangrijkste probleem van de jonge mantelzorger, of kies je dit probleem omdat je de middelen niet hebt om de werkelijke problemen te verhelpen?

De weg om jonge mantelzorgers  te vinden ligt in de antwoorden op deze vragen. 

Dus?

Verzin iets anders dan een pretdag. 

Ik zou veel liever zien dat het gezin hulp krijgt bij het organiseren van een leefbare structuur:

* Hoe organiseer je het leven als een ouder langdurig ziek is? Hoe kun je de zaken zo plannen dat er voor alle kinderen tijd is voor een hobby of voor sport?

* Hoe regel je de zaken zo dat alle gewone dingen die andere kinderen ook doen, gewoon door kunnen gaan?

Judith de Vries.

Judith de Vries was jonge mantelzorger en is gekwalificeerd mantelzorgondersteuner. Ze geeft als zzp'er thuiszorg aan ouderen in de regio Alkmaar vanuit haar onderneming 'Spoed procedure Maatschappelijke Zorg.'