Een firma verzorgt "betaalde mantelzorg".

In het dagblad Trouw van vrijdag 26.10.'12 wordt in een artikel, inclusief een grote foto, verslag gedaan van de mogelijkheid om die 'betaalde mantelzorg' te krijgen.
De titel van het artikel is al misleidend: 'Mantelzorg met een prijskaartje'. Waarom misleidend?: mantelzorg heeft  nooit een prijskaartje! Die zorg wordt "om niet" gegeven aan een gezins- of familielid, dan wel aan een goede vriend, buur etc. Hooguit zal een mantelzorger, bij vooral de intensieve mantelzorg, een beroep (moeten) doen op financiële ondersteuning omdat zij of hij door die mantelzorg ernstig achteruit gaat bij de eigen inkomsten.

Vanaf ongeveer 1995 werd het woord en begrip 'mantelzorg' ingevoerd en gehanteerd. In ons land startte o.a. de in die tijd opgerichte vereniging LOT (Landelijke Organisatie Thuisverzorgers / vóór en dóór mantelzorgers) de voorlichting over de mantelzorg. In ± 10 jaar was de nieuwe naam voor de oudste vorm van verplegen en verzorgen algemeen ingeburgerd.
Vrijwillige thuiszorg bestond ook. Vandaar dat de opvolger van de LOT, onder de naam Mezzo, nu een landelijke vereniging is geworden voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Naast de professionele zorg en verpleging nemen die twee groepen mensen een heel groot gedeelte van de zorg en verpleging voor hun rekening. Het zou niet best zijn, als we het in ons land opeens alleen van de professionals moesten hebben. Een ramp, op zowel het zorg- als op het financiële gebied, zou het gevolg zijn.

Omdat door de economische situatie van de laatste jaren de professionele zorg ernstig in de verdrukking komt, moet de overheid voor de tekortkomingen in de zorg een oplossing vinden.  Eén van de mogelijkheden daarbij is het grotere en steeds dringender beroep dat gedaan wordt op de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers. Dat daarbij die twee benamingen met elkaar verward worden, is blijkbaar niet te voorkomen. En dan is het logisch dat een niet verder denkende krantenredacteur de kreet "Mantelzorg met een prijskaartje" bedenkt.
De beschreven organisatie die deze vorm van zorg aanbiedt spreekt zelf over de geboden service als 'caregiving' tegen een vergoeding van €25. per uur (excl.).

Als het woord en het begrip 'mantelzorg' nog meer door taalvervuiling en/of begripsdegradatie worden aangetast, zou het dan misschien niet beter zijn om dat woord 'Mantelzorg'  maar weer af te schaffen? Er doen al andere verzamelwoorden voor de benamingen 'mantelzorgers' en 'zorgvrijwilligers' de ronde. Daar zit vast wel een betere benaming bij. Wie een goeie weet mag het zeggen.
(Oorspronkelijk: "Mantelzorg is de zorg die als een warme mantel om de schouders van een zorgbehoevende geliefde wordt gelegd!" )

Wim Klein (DCMN)