•  "Ik ben zelf mantelzorger en doe dit gewoon omdat het gedaan moet worden; ik help mijn man met de dingen die hij niet alleen kan en dat voelt voor mij als een normaal onderdeel van ons leven samen en heel anders dan de professionele zorg waar ik ook ervaring mee heb (ik was 6 jaar lang verzorgende in de wijk). De handelingen zijn vaak wel dezelfde, maar de beleving is totaal anders, de mantelzorg vindt plaats in een sfeer van persoonlijke intimiteit in plaats van professionaliteit. Bij professionaliteit hoort niet alleen bekwaamheid en bevoegdheid, maar ook een professionele beroepshouding en bijbehorende afstand. Natuurlijk is het belangrijk wel te weten hoe je bepaalde handelingen verricht op een verantwoorde manier, in die zin is mijn zorgervaring handig. Ik leg als mantelzorger de grens bij verpleegtechnische handelingen; daarvoor laten wij de thuiszorg komen. Dit voelt ook als steun voor mij als mantelzorger, er is ook aandacht voor hoe het met mij gaat.

De term mantelzorger vind ik prima, het is een 'warme' term. Mantelzorgen is zeker geen vrijwilligerswerk, het komt op je pad en je doet het gewoon. Vrijwilligerswerk is wel heel belangrijk, zonder vrijwilligers stort volgens mij de hele zorg (zeker intramuraal) zo'n beetje in. Mijn man en ik maken nu geen gebruik van hulp door vrijwilligers, maar wie weet komt dat nog in de toekomst, dit is wel de trend: zo min mogelijk professionele inzet. Ik hoop dat er wel realistisch gekeken gaat worden hierbij; professionele verpleging en verzorging is een vak en kan niet zomaar door vrijwilligers worden overgenomen. Bovendien: waar haal je ze vandaan? Dat is nu al vaak lastig.. "

Mirjam van Halteren-den Broeder.

- Op zowel onze LinkedIn-site (Mantelzorg Nederland) als die van Movisie (informele zorg) is de afgelopen dagen (febr./mrt) een interessante discussie gaande over mantelzorg. Het begon met de vraag waar eigenlijk de benaming 'Mantelzorg' vandaan kwam. Ook kwam daarbij het inhoudelijke verschil tussen mantelzorg en vrijwilligers-zorg aan de orde. Vanaf het ontstaan (± 1975) van de benaming mantelzorg, werd gesteld dat mantelzorgers geen vrijwilligers zijn. De zorgvrijwilligers vormen met hun onmisbare en gewaardeerde werk een andere groepering binnen de zgn.'informele zorg'. Mede dankzij hen worden nu, en in de toekomst nog veel vaker,  mantelzorgers beter in staat gesteld hun zorg te blijven geven aan hun chronisch zieke gezins-, familielid, of goede vriend of buur.
Misschien door de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg, misschien door het gelukkig steeds nauwer samenwerken binnen de informele zorg en de berichten in de media over mantelzorgers en zorgvrijwilligers is de ( eigenlijk onbelangrijke) verwarring over mantelzorger en zorgvrijwilliger ontstaan.
Mirjam den Broeder was één van de inzenders op de LinkedInside Mantelzorg Nederland.