In een aantal wetten binnen de sociale zekerheid (WW, WWB, Wet Werken Naar Vermogen, AOW, ANW) spelen de begrippen ‘een gezamenlijk huishouden voeren’ en ‘zorgen voor elkaar’ een belangrijke rol bij de hoogte van de uitkering. Vaak is de omschrijving van deze begrippen bij iedere wet anders. Wordt een uitzondering voor mantelzorgers gemaakt, dan zijn er vaak beperkingen (kring van rechthebbenden, tijdsduur, vereiste indicatie, tegenprestatie, leeftijd, mate van financiële consequenties bij samenwonen, etc.)
De positie van de mantelzorger in deze wetten dreigt verder te verslechteren. De sollicitatieplicht voor mantelzorgers met een WW-uitkering is vanaf 2011 aangescherpt.

Voor de Wet Werk en Bijstand is het voorstel om niet langer een partnertoets, maar een huishoudinkomenstoets uit te voeren. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor ouders en
kinderen die elkaar mantelzorg verlenen.

Mantelzorgers kunnen worden geconfronteerd met de kosten van degene voor wie zij zorgen. Zij kunnen ook zelf kosten maken door het verlenen van mantelzorg, zoals reis- en telefoonkosten.

In de WMO wordt in toenemende mate van zorgvragers gevraagd om eerst zelf te
kijken wat ze kunnen, vervolgens de eigen omgeving (mantelzorger) in te schakelen, dan een beroep te doen op collectieve voorzieningen en pas als dat niet mogelijk is op individuele voorzieningen. Het gevolg is dat zorgvragers en hun mantelzorger vaker zelf voorzieningen moeten betalen en er is een groter beroep op mantelzorg.
De mantelzorger heeft geen juridische positie binnen de WMO. Zij zijn geen direct belanghebbende in de WMO-verordening. Zij kunnen daardoor in het kader van de compensatieplicht niet op eigen naam een beroep doen op de WMO, waardoor zij meer kosten moeten maken.Bezuinigingen en de gevolgen.

Mijn echtgenoot heeft een chronische ziekte (MS) zit in een verpleegtehuis. Ze ontvangt een bijstandsuitkering van € 330, - per maand. Daar gaan de volgende vaste lasten van af, te weten:
• eigen bijdrage € 164,-
• Ziektekostenverzekering € 130,--
• Verblijfskosten € 24, -,
• Taxikosten € 30, -
• Hazelaar € 30, -Totale vaste lasten € 378, - Dit houdt in dat ze € 48 - per maand tekort heeft voor andere kosten zoals kleding.

Vanaf 2008 wordt men in de maatschappij al gekort door diverse maatregelen, zoals, pakketmaatregelen AWBZ, diverse eigen bijdrages en men heeft men minder aftrekposten
Vanaf 2012 worden we weer gepakt door diverse maatregelen die ons doen afstormen naar armoede. (Rutte bedankt). De aanscherping van de WWB heeft grote financiële gevolgen voor ons, dit houdt in, dat onze zoon voor ons moet gaan zorgen. Dit terwijl hij ook heeft geleden door de ziekte van zijn moeder.
Ruim 25 jaar heeft hij mij ondersteund en geholpen met de huishouding en mij fysiek vervangen als ik door griep mijn taken als mantelzorger niet kon vervullen. Verder wil ieder ouder dat zijn kind/kinderen goed in de maatschappij terecht komt. In het geval dat mijn zoon de kosten moet gaan betalen betekent dit, dat hij zijn plannen voor de toekomst moet gaan bijstellen. Kabinet bedankt dat men zo omspringt met de generatie die onze toekomst moeten gaan bepalen.


Dit terwijl de ziekte van mijn partner me ruim 3000 euro per jaar kost en dat het mijn baan heeft gekost en dat het veel problemen oplevert om een fulltime baan te krijgen. We hebben hier niet voor gekozen, het is op ons pad gekomen en we hadden daarbij duidelijk geen regie op ons leven.

Hoe nu verder!?

Door de recente ontwikkelingen ben ik genoodzaakt alle activiteiten te stoppen. De reden is dat ik zeer verbolgen ben over hoe men de mantelzorger en de chronisch gehandicapten weer benadeeld en deze zeer belast met financiële gevolgen.

Ik word naar van al die berichten die verschijnen in de kranten en persberichten vanuit de Gemeente. Hoe kunnen we duidelijk maken dat we niet alleen geld kosten omdat we toevallig zorg nodig hebben, maar dat we ook iets toevoegen aan de Maatschappij en de Gemeente. Want dat doen we zeker!
In de afgelopen jaren heb ik gezorgd dat de zorg die mijn partner moest ontvangen weinig geld heeft gekost (ruim 22 jaar thuis verzorgd). Verder heb ik diverse activiteiten/vrijwilligerswerk gedaan die de Maatschappij heel wat opleverde en geen geld kostten.

Na 36 jaar gewerkt en ruim 40 jaar vrijwilligerswerk en ruim 25 jaar mantelzorger geweest, ben ik zeer boos en aangedaan over het feit dat ik door de stapeling van diverse kosten en aanscherping van WWB in de armoede ben geland.
Daarom overweeg ik om alle activiteiten en vrijwilligerswerk stop te zetten, het kost mijn alleen maar energie en ik word als een profiteur gezien door de regering Rutte en de Gemeente’
Ik heb de afgelopen jaren, duidelijk een belangrijke bijdrage geleverd aan de Maatschappij en de Gemeente Tilburg en wordt hiervoor door deze maatregelen tekort gedaan. Bedankt!
Dit was de druppel die voor mij de emmer deed overlopen.

Verder wordt ik gedwongen om eventueel te scheiden van mijn echtgenote, zodat de kosten van haar zorg worden betaald door de Gemeente c.q. maatschappij. (dit is toch belachelijk te noemen).

Met vriendelijke groet,

Sjef Zeebregts
Overbelaste vrijwilliger/mantelzorger.