Bij uitzondering plaatsen we de aankondiging van een nieuw verschenen boek in de rubriek: 'Mijn verhaal'. Omdat Cora Postema een bijzondere plaats inneemt binnen de wereld van de mantelzorg, tref je het onderstaande aan:

 

"Het is gelukt! Mijn boek is uitgebracht met de titel: 'Zorg jij of zorg ik?'
Het vertelt over mijn ervaringen met de zorg na het herseninfarct van mijn partner.

Toen ik in de periode na het herseninfarct van Wim op zoek ging naar een herbestemming van mijn leven, omdat wat ik daarvoor deed er niet meer toe leek te doen, wilde ik een podium. Een podium om mijn verhaal met de wereld te delen. Mijn verhaal wat gaat over het versterken van de eigen kracht en het 'vechten' voor de eigen regie. Hoe ik in eerste instantie samen met Wim de protocollen en het 'veiligheid- voor- alles-denken' in de zorg bestreed en later geconfronteerd werd met mijn eigen grenzen. Ik wilde een podium om te vertellen dat je geen slachtoffer hoeft te zijn van wat je overkomt in het leven. Dat je energie kunt putten uit het leven van de mogelijkheden die er wél zijn. Ik wilde een podium om te laten zien hoe wij dat doen en welke 'weerstanden' we daarin af en toe overwinnen.
Het uitbrengen van dit boek is voor mij onderdeel van dit podium.

Ik wil hiermee mensen die, professional of niet, langdurig voor een ander zorgen, inspiratie bieden. Inspiratie voor .... ja waarvoor eigenlijk? Misschien wel voor dat wat bijdraagt aan mijn wens dat iedereen leert om vooral beter voor zichzelf te zorgen.
Want: 'Je kunt alleen langdurig voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt!'

Via deze link vind je meer informatie over het boek.
http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=3016

Hartelijke groet,
Cora Postema "