Mantelzorg komt steeds meer in de publieke belangstelling. Daarbij ligt de nadruk  vaak alleen op de mogelijkheden van mantelzorg om de problemen in de zorg te helpen verminderen. De werkelijke waarden van de mantelzorg liggen op een ander vlak. In onze webkrant werd en wordt daar regelmatig de aandacht op gevestigd. Ook op de persoonlijke gevoelens binnen de mantelzorg. Naast de fijne en waardevolle gevoelens moet echter soms ook een andere kant van de mantelzorg worden belicht. Fysieke, sociale, psychische, financiële en seksuele problemen  worden veelal weggestopt en verzwegen. Daarom ben ik blij met de serie artikelen in het dagblad Trouw, die daar op een verantwoorde wijze bekendheid aan geeft. Onderstaande oproep van de redactie van Trouw wil ik daarom graag in jullie aandacht aanbevelen.

W.Kl.

Een landelijk dagblad is op zoek naar verhalen die de keerzijde van mantelzorg belichten.

In een serie publiceerde dit dagblad reeds drie verhalen over mantelzorg.
De verhalen gingen over de relatie tussen mantelzorg, karakterverandering en het huwelijk.
Voor een volgend verhaal is de krant op zoek naar mensen die de zorg niet volhielden en hun partner verlieten.

In de eerder genoemde verhalen kwamen mensen anoniem aan bod, en werden ziektebeelden veralgemeniseerd zodat sprekers onherkenbaar bleven.
Uiteraard is dat ook nu mogelijk. Wanneer mensen meewerken, bestaat de mogelijkheid om het artikel voor publicatie door te lezen.

Een interview kan plaatsvinden op een neutrale plek.

Met vriendelijke groet,

Alwin Kuiken
Dagblad Trouw
Redactie Zorg

E-mail: a.kuiken@trouw.nl
Telefoon mobiel: 06-15 48 92 74
Telefoon redactie: 020-5623226