Naast de 'ebola' en de 'IS' is geen onderwerp zo in het nieuws als de wijzigingen in de 'Zorg'. Ook in onze webkrant hebben we er al veel aandacht aan besteed. Nu de 'wisseldatum' van 01.01.'15 steeds dichterbij komt, blijken er steeds meer zorgvragers, mantelzorgers en professionele zowel  als vrijwillige zorgverleners zich af te vragen: "Komt dat wel goed allemaal?"

Levert de aangekondigde participatiesamenleving inderdaad de juiste zorgvoorzieningen op, of gaan we richting overbelaste mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerswerk?
Het opgang brengen en zo goed mogelijk laten functioneren van de nieuwe 'paricipatiemaatschappij' ligt vanaf 1 januari '15 op het bordje van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar is men vol goede moed. Er zijn al heel wat gemeenten, en ook hele grote, die al een goed draaiboek hebben klaarliggen en er zijn er al waar dat draaiboek al functioneert.  Maar nog veel meer gemeenten kunnen dat niet názeggen. Vóór dat alles goed draait, zal er nog heel water door de zee stromen. Men zegt, dat in Denemarken waar een soortgelijk systeem gehanteerd wordt, er zeven jaar voorbij gingen, voordat het min of meer op de richel lag.

In de mantelzorg zijn er zorgen over de nabije toekomst bij verschillende situaties. Veel mantelzorg wordt verleend bij ouderen (thuis en in een zorginstelling), door werkende mantelzorgers, in gezinnen met een kind met een wajonguitkering, in gezinnen met een kind in het zorgonderwijs en bij begeleid wonende zorgvragers. Voor veel van die mantelzorgers geldt een verdrietige uitslag van het onderzoek van het Nibud, uitgevoerd in opdracht van Mezzo: "Uit de analyse blijkt, dat mensen die mantelzorg gaan geven kans lopen op een achteruitgang van 20 tot 30 procent van hun inkomen (Mezzo.nl).
Ook een goed overzicht van de te verwachten problemen wordt gegeven door het Expertisecentrum Mantelzorg  van 'Movisie'. Duidelijk wordt aangegeven welke invloed op mantelzorginkomens zal  ontstaan  door de wets- en beleidswijzigingen in 2015 (Participatiewet, eigen bijdrage bij de AWBZ/WMO, kostendelersnorm in de WWB en AOW, hervorming kindregelingen.  Gemeenten gaan de invulling van de bedragen ieder op eigen wijze vormgeven. In 2015 zal blijken hoe uw eigen gemeente dat doet of gaat doen.
In het oktobernummer van 'E.zine van het Expertisecentrum Mantelzorg'  stond een goed artikel over dit alles.
Logisch is, dat veel mantelzorgers onderhand niet goed meer weten wat er gaat gebeuren en waar ze rekening mee moeten houden. Daarvoor geldt maar één advies: Ga het vragen en laat je adviseren door een deskundige.   
Kijk het na op de website van Mezzo (Mezzo.nl) ; Neem contact op met Roos Scherpenzeel van het Expertisecentrum Mantelzorg via: r.scherpenzeel@movisie.nl.; Ga naar het zorgloket van je gemeente; Laat je adviseren door een mantelzorgmakelaar c.q. zorgmakelaar; neem contact op met de plaatselijke of regionale mantelzorgconsulent en/of het contactpunt mantelzorg.

Heel veel sterkte en succes gewenst en reken er vast op dat het laatste woord hierover nog niet is gesproken.

Wim Klein