De overheden (landelijk en gemeentelijk) komen steeds vaker met de vraag c.q. de oproep om met elkaar de handen uit de mouwen te steken om de zorgverlening beter te laten zijn en worden.

Op zich is dat een logische oproep want we weten allemaal dat er bezuinigd moest worden in de zorgkosten. Maar het moet natuurlijk wel kunnen.
In de mantelzorg is het aanbod om te zorgen en te verplegen al eeuwen een bekend verschijnsel. Als jouw kind, partner of (schoon-)ouder langdurig of levenslang getroffen wordt door een chronische ziekte of handicap, dan ging je altijd al zorg geven. Omdat je van je kind, je partner of je ouder houdt. Je deed en doet dat gewoon.
De meeste mantelzorgers waren en zijn vrouw. Als er voldoende inkomen in haar gezin was, dan was het meestal niet zo bezwaarlijk wanneer zij daar tijd voor uittrok.
De zwaarte van haar mantelzorgtaak wordt tegenwoordig vergroot, doordat de vrouw des huizes naast haar gezinszorg en mantelzorgtaak ook mee moet gaan werken op de arbeidsmarkt. En ook doordat er behalve vanuit de gezinssamenstelling een steeds gróter beroep wordt gedaan op haar om ook te gaan zorgen voor haar (schoon-)ouders. Ook bij de zorgvrijwilligers komt deze problematiek voor. Maar die kunnen hun aangeboden zorgtaak afbakenen. Een mantelzorger meestal niet.
Het zou dus erg mooi zijn, wanneer een mantelzorger, als zij/hij een te zware zorgtaak voor de kiezen krijgt, dan een beroep zou kunnen doen op één of meer helpers. Als hij of zij een kringetje medewerkers zou hebben om een handje te helpen bij de verzorging, het huishouden, de financiën, het doktersbezoek etc.
Veel mantelzorgers, ook vroeger al, hebben al zoiets. Er bestaan tegenwoordig ook diverse vormen van 'zorgcirkels'. Familieleden, vrienden, buren die een handje toesteken, de zorg tijdelijk overnemen, of met de zorgvrager naar de medicus of de opvang gaan.
Zelf ben ik kort geleden in aanraking gekomen met een digitale werkvorm bij 'zorgcirkels' waarmee de mantelzorger samen met haar helpers het overzicht bij de geboden diensten behoorlijk kan vereenvoudigen en 'missers' kan voorkomen.
Het is een prettig systeem voor een mantelzorgsituatie waarbij al een aantal personen hun medewerking verlenen. Ik vind het wel een voorwaarde, dat één van die medehelpers de bediening van de digitale werkvorm voor zijn of haar rekening wil nemen. Want als de mantelzorger dát ook nog erbij moet gaan doen, dan komt ze van de wal in de sloot. En de bedoeling van dit systeem is nou net, dat de mantelzorger dankzij meer assistentie zelf minder hoeft te doen, wanneer ze tenminste behoefte heeft aan zo'n zorgcirkel en daar prijs op stelt.
Binnenkort zal ik meer informatie krijgen over dat digitale werkmodel en dat dus kunnen doorgeven, maar wie er nu al over wil lezen kan kijken bij www.zorgom.nl

Wim Klein.