Terugblik op impulsmiddag voor vrijwilligers uit parochies in de regio Utrecht op 11-11-11

Waarom dit initiatief?

Aanleiding voor een impuls over Mantelzorg in de regio was de bisdombrede diaconale impuls op 11-11-11 in het aartsbisdom Utrecht. Elf november is het Sint Martinus, de naamdag van Martinus van Tours, hij die in de 4e eeuw zijn mantel deelde met een bedelaar. Aan die mantel hebben we het huidige begrip van Mantelzorg te danken. (?)

Er is een enquête gehouden onder de steunpunten Mantelzorg en pastorale teams. Daaruit is gebleken dat parochies de aandacht voor Mantelzorg onderstrepen maar er zelf nauwelijks aan toe komen. En daaruit bleek dat de steunpunten contact met parochies willen maar nauwelijks gehoor vinden.

 

Wat is er uit deze impuls gekomen?

De deelnemers waren als vrijwilliger bekend met mantelzorg maar kwamen deze middag tot de ontdekking dat ze zelf meer mantelzorger waren dan ze dachten. Dit vanuit een powerpoint met definities, cijfers en enkele vragen. Die werkvorm werkte goed. Het belang om in gesprek te gaan over de betekenis van Mantelzorg blijft actueel.

 

En nu?

De organisatie bezint zich op een vervolg in het komende jaar en staat ervoor open om de eerste bijeenkomst op andere plekken in de regio te herhalen. Interesse? Stuur uw concrete verzoek naar Steeghs@aartsbisdom.nl.

Organisatie: Seniorenpastoraat (Marga Burger), De KIM (Annemarie de Wit) en Diocesaan Diaconaal Werk (Jack Steeghs).