Ons aller Mezzo voert de laatste tijd metingen van meningen uit. Dat is mooi, want wellicht komen er resultaten uit waarmee de mantelzorg en/of de mantelzorgers gebaat zijn. Een beetje jammer  daarbij is, dat Mezzo vooraf niet precies aangeeft, wat men met de meting wil bereiken, wie er mee aan de gang gaat,  of wie er mee benaderd gaat worden.

 Zo ook bij de laatste meting, waarbij de centrale vraag is of mantelzorgers geregistreerd zouden moeten worden als mantelzorger.
Als doel wordt genoemd dat die registratie zou kunnen dienen om in aanmerking te komen voor voorzieningen of regelingen. Maar dat kan ook zonder registratie. Ook zou het kunnen dienen om frauduleuze aanvragen voor ondersteuning te voorkomen. Maar dat is volgens ons niet de zaak van de mantelzorgers.
Wat wel van belang zou kunnen zijn is de stelling van Mezzo dat ze d.m.v. de meting een duidelijker standpunt kan innemen over de registratie richting politiek en gemeenten.
Wat bedoelt Mezzo met die stelling? Moet de mantelzorggemeenschap aangeven of en hoe Mezzo zich tegenover de overheid en gemeenten  moet opstellen? Heeft Mezzo zelf geen afgemeten standpunt?
Of gaat Mezzo de eindconclusie gebruiken om nu toch ook een onder- en achtergrond te vormen om bij de overheid de wettelijk geregelde (rechts-)positie van mantelzorgers, en dan met name de zgn. intensieve mantelzorgers, te laten vaststellen !?
Als dat laatste het geval is bij deze meting dan kan bij het DCMN de vlag worden uitgestoken. Want alleen op die manier kunnen mantelzorgers, geregistreerd of niet, met 'recht en rede' aanspraak maken op eventueel noodzakelijke, maar dan wel verplichte ondersteuning en begeleiding.
Of je in aanmerking komt om als "Intensief Mantelzorger" in de boeken te kunnen komen, kan volgens protocollen worden vastgesteld en verklaard door huisartsen, artsen in instellingen en indicatieorganisaties. De mantelzorger kan dat zelf aanvragen. Daarbij is dan geen algemene registratie noodzakelijk, maar alleen een aanvraagbeoordeling en -registratie.  Controle en beëindiging van de betreffende situatie kan ook  weer (protocolair) door diezelfde personen en instanties worden uitgevoerd.
Daarbij voorkomt men de ook in de meting genoemde bureaucratie van een registratiewens om eventueel álle mantelzorgers (1½ tot 2½ miljoen) te registreren. Dat is namelijk naar onze bescheiden mening volkomen onmogelijk en absoluut onnodig.  Ná het invullen van alle vragen bij de meting stelt de samensteller van de vragenlijst de vraag of men voor of tegen de registratie is. Een beetje onnodig, maar heel goed te gebruiken als er de gelegenheid bij zou staan "waarom" en "waarvoor" de invuller wel, niet of geen mening aangeeft.
Ondanks de mogelijkheid dat deze meting zelf weer een stuk bureaucratie gaat veroorzaken bij
Mezzo-zelf, is het toch aanbevelenswaardig om mee te doen bij deze aanbevelingswaardige metingen. Je kunt nooit weten hoe de resultaten toch nuttig blijken te zijn. Bijvoorbeeld bij die werkzaamheden om mantelzorg een wettelijk geregelde plaats in de zorg te geven.