Een geweldige waardering en een krachtige steun in de rug.

" Via een groots weefraam, gevormd door lokale en regionale groepen mantelzorgers die onderling lokaal samenwerken, voorlichting geven en elkaar steunen, kunnen meer dan 600.000 mensen elkaar ontmoeten.”

-- 2012 International Year of Cooperatives ! --

Dit netwerk, genaamd "Niet voor mezelf alleen.nl " waar ook deze webkrant toe behoort, heeft van de Verenigde Naties een bijzondere erkenning gekregen als zijnde een voorbeeld en aanmoediging voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van coöperatieve samenwerking.

" Erkenning, acceptatie en voorlichting door, voor en aan mantelzorgers dichtbij, zou dankzij de digitale mogelijkheden vele malen vergroot kunnen worden". Die visie vormde in 2005 in Hoogeveen de aanleiding voor de eerste regionale inzet van een nieuwe digitale werkvorm. Deze aanpak is daarna enthousiast overgenomen door tientallen andere vrijwillige samenwerkingsverbanden in het hele land. Gestaag wordt een autonoom netwerk van onderlinge zorg over Nederland geweven.

Niet alleen de mantelzorgers, ook andere mensen die onbaatzuchtige inzet voor een naaste in hun vaandel hebben staan, alsmede organisaties op dat gebied, gaan via 'Niet voor mezelf alleen.nl' over tot digitale samenwerking van lokale en regionale netwerken.

Dat zelfs de Verenigde Naties positieve aandacht aan dit open sociale netwerk heeft geschonken, mag als een geweldige waardering voor alle deelnemers worden aangemerkt en een grote stimulans om verder te werken mét en uitbreiding te geven áán deze schitterende vorm van zorgen voor elkaar. 

Nietvoormezelfalleen.nl kon zelfstandig groeien door de meerjarige ondersteuning van Univé Verzekering. Omdat het als van nature past bij de belofte en waarden van Nederlands oudste coöperatieve vereniging en omdat het de duurzame en betrokken samenleving zichtbaar maakt.  
Univé werkt samen met Villa Koopzicht, ontwikkelaar van het unieke platform en begeleider van alle deelnemers.

 - - " COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD " - -

Voor meer informatie: Jeroen Loeffen, Villa Koopzicht BV,  www.villakoopzicht.nl