Steunpunt Mantelzorg KRV overhandigt eerste exemplaar nieuwe mantelzorggids aan Wethouder Mostert.

Tijdens een bijeenkomst voor mantelzorgers op 13 januari j.l. , georganiseerd door Topaz Overduin, overhandigde mantelzorgconsulente Annabel Gerritsen het eerste exemplaar van de mantelzorggids aan Wethouder Mostert.

Als mantelzorger heb je soms een hoop te verwerken. Om de zorg goed te kunnen blijven doen, moet je als mantelzorger dus niet alleen goed voor je naaste zorgen, maar zeker ook voor jezelf.

Met deze gids hopen wij u als mantelzorger hiermee op weg te helpen. Hij staat vol met informatie over professionele hulp, vrijwilligersorganisaties, regelingen, vergoedingen en handige websites waar u hulp of informatie kunt vinden. Alle geregistreerde mantelzorgers ontvangen deze gids per post.

Als u als organisatie een vermelding heeft in onze gids, ontvangt u binnen twee weken een exemplaar per post. De gids zal binnenkort ook online staan op onze website http://www.mantelzorgsteunpunt.nl/.