IKZALZIJN is een nieuw initiatief in Amsterdam e.o. om (overbelaste) mantelzorgers te ondersteunen. In aanvulling op bestaande voorzieningen richt IKZALZIJN zich op het opzetten/ begeleiden van zogeheten naastenkringen; betrokken mensen in de omgeving van een (overbelaste) mantelzorger, die hem/ haar actief steun geven.


Het startpunt zijn mensen die een mantelzorger kennen die steun nodig heeft. Via o.a. de website (www.ikzalzijn.nl) kunnen deze mensen zich aanmelden, waarna een kennismaking volgt. Vervolgens kan de mantelzorger zelf aangeven wat er nodig is, wanneer, door wie en voor hoe lang. Gezamenlijk wordt een aanpak bepaald, waarin ook aandacht wordt besteed aan de benodigde (financiële) middelen. Indien nodig worden anderen benaderd om bij te dragen. 

IKZALZIJN faciliteert en werkt mee om de doelen te bereiken. We werken lokaal, op basis van giften van particulieren en organisaties. Zo heeft IKZALZIJN in februari 2014 een aanmoedigingsprijs gekregen van het Caren fonds.

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.