"Onderwijs maakt zich sterk voor mantelzorg."
Onder deze titel brengt Movisie (w.o. Mantelzorgexpertise centrum)  de mantelzorg binnen het voortgezet onderwijs verder onder de aandacht van docenten en daarmee dus ook de studenten. Een prima zaak!

10 tips over mantelzorg voor mbo- en hbo-docenten

8 september 2015

Informele zorg wordt steeds belangrijker in de zorg en hulpverlening. Daarom is het van belang dat studenten leren hoe zij optimaal kunnen samenwerken met het netwerk van de cliënt. Een overzicht van informatie die u daarbij kunt benutten:
1. Sta stil bij het thema informele zorg in de opleiding
De nieuwe kwalificatiedossiers en de projecten MeervanWaarde/Nursing 2020 vormen een mooie aanleiding om stil te staan bij de positie van het thema informele zorg in de opleiding. Horen hoe anderen binnen de opleiding aandacht besteden aan mantelzorgers en vrijwilligers? Bekijk de filmpjes.
2. Denk cliëntsysteemgericht
Probeer opdrachten aan studenten te verbreden van cliëntgericht naar cliëntsysteemgericht. Bijvoorbeeld naast een interview met een chronische zieke (om meer inzicht te krijgen in zijn beleving van de ziekte) ook een interview met een mantelzorger van een chronisch zieke (om inzicht te krijgen in hoe het voor iemand is om voor een ander te zorgen).
3. Filmpjes over mantelzorg
Op YouTube zijn diverse video's over mantelzorg te vinden. Bijvoorbeeld het filmpje ‘Wmo gestript’ in 6 minuten een korte en aansprekende uitleg over mantelzorg.
4. Benut de website van het Expertisecentrum Mantelzorg
Grasduin eens op de website van het Expertisecentrum Mantelzorg naar nieuwe publicaties, instrumenten of aantrekkelijk beeldmateriaal dat tot de verbeelding van studenten spreekt. Bijvoorbeeld in het dossier Opleidingen hbo en mbo, zorg en welzijn.
5. Raadpleeg de databank Effectieve Sociale interventies
Binnen de databank Effectieve Sociale interventies vindt u een overzicht van effectieve interventies in de informele zorg.
6. Nodig een mantelzorger of vrijwilliger uit voor een gastcollege
Nodig een mantelzorger of vrijwilliger uit om in een gastcollege te vertellen wat het betekent om voor een ander te zorgen. Bijvoorbeeld via Mezzo selectie: getrainde ervaringsdeskundigen die hun verhaal en ervaringen op compacte en heldere wijze vertellen.
7. Laat een professional vertellen over de samenwerking met informele zorg
Vraag een enthousiaste, ervaren professional om te komen vertellen hoe zij of hij in de dagelijkse praktijk samenwerkt met mantelzorgers en vrijwilligers. Waarom is het belangrijk? Wat moet je rekening mee houden?
Tip: Het afgelopen jaar hebben 80 organisaties verspreid over heel Nederland een In voor Mantelzorg-traject gevolgd, waarin zij de samenwerking met mantelzorgers hebben versterkt. Kijk in dit overzicht voor een organisatie bij u in de buurt.
8. Besteed aandacht aan de mantelzorgrol van studenten
Sommige studenten zijn zelf mantelzorger, van hun ouders, broers, zussen of grootouders. Deze ervaringen kunt u in de les/opdrachten gebruiken. Hoe ervaren deze studenten het samenspel met zorg- of hulpverleners? Welke lessen vallen daaruit te trekken? Heeft u de indruk dat een student gebukt gaat onder de mantelzorg, ga dan het gesprek aan en bespreek hoe de student hierin ondersteund kan worden.
9. Raadpleeg collega’s met mantelzorgtaken
Ook collega’s (zeker de 50+ers) krijgen hoe langer hoe meer antelzorgtaken. Vraag hen naar hun ervaringen en bespreek hoe dit doorwerkt in hun onderwijs. En of zij vinden dat de opleiding voldoende oog heeft voor deze kant van zorg en welzijnsonderwijs.
10. Gebruik het studieboek over mantelzorgers en vrijwilligers
Het studieboek: ‘Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld’ (2013) is geschreven voor studenten Social Work. Het eerste deel van het boek biedt een fundament van kennis over mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en zorgnetwerken. In het tweede deel staat de praktijk centraal: hoe werkt de sociaal werker het best samen met mantelzorgers en vrijwilligers? Je kunt als je het wilt hier dat boek betellen. 

 www.movisie.nl  /  a.kooiman@movisie.nl  /  w.vanlier@vilans.nl