Op www.mezzo.nl/keukentafelgesprek is een informatiemodule beschikbaar over het keukentafelgesprek. De informatiemodule is specifiek gericht op de mantelzorger en helpt hen bij de voorbereiding op het onderzoek, dat de gemeente instelt na een Wmo-aanvraag. Graag nodigen wij u uit om de informatie, adviezen en filmpjes te bekijken. 

 

Het keukentafelgesprek

Hoe voert u als mantelzorger een keukentafelgesprek met uw gemeente?

Heeft uw naaste ondersteuning aangevraagd bij de gemeente? Dan krijgt hij of zij te maken met een keukentafelgesprek. Dit heeft als doel om goede ondersteuning te organiseren voor uw naaste. Het is belangrijk dat de oplossing ook past bij u. Want dan houdt u de zorg voor uw naaste beter en langer vol.

We helpen u graag met uw voorbereiding op het keukentafelgesprek. Dat doen we met:

  • informatie en adviezen;
  • een filmpje waarin de gemeente het belang toelicht van uw aanwezigheid als mantelzorger;
  • persoonlijke ervaringen van mantelzorgers die u voorgingen;
  • een video van een keukentafelgesprek met bruikbare tips;
  • een lijstje met persoonlijke aandachtspunten die u mee kunt brengen naar het gesprek.

Het doorlopen van deze module kost u ongeveer een uur. Na afloop heeft u concrete handvatten en kennis om het keukentafelgesprek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Mezzo.nl

Lees ook het volgende artikel in deze rubriek over de juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg.