85% van de chronisch zieken en ouderen krijgt thuis verzorging en verpleging . Grootste groep verzorgers daarbij wordt gevormd door de mantelzorgers en voldoet daarmee aan het streven van de overheid om alles en iedereen 'thuis te laten blijven'.

Prachtig dus.
Maar het mogelijk maken van die zelfredzaamheid via AWBZ en WMO knarst en kraakt nogal eens. In de 2e Kamer wijst o.a. de PvdA via Agnes Wolbert op de problematiek van de tweedeling in de ondersteuning en de bevoordeling van de zorg in instellingen (15%) boven die in de thuissituaties (85%).

Een ander 'knars en kraakbericht' troffen we op LinkedIn:

" Wmo maakt slogans niet waar", van Diana Van Dijk, Ellen Grootegoed enLaura Hoekstra 18 oktober 2011 :
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft tot doel de zelfredzaamheid van  burgers met een zorgvraag te vergroten. Onderzoek in Rotterdam en andere grote steden wijst echter uit dat de WMO eerder leidt tot toenemende afhankelijkheid van kwetsbare cliënten. Vooral nu gemeenten taken van de AWBZ moeten uitvoeren. "

Omdat de mantelzorger toch wel dóórgaat met zorg verlenen, tegen alle verdrukkingen in, is het wellicht nuttig om ook op andere berichten te wijzen. Steeds vaker ontstaan er samenwerkingsvormen waar ook de mantelzorgers baat bij hebben.
Een voorbeeld daarvan:

Nieuwe online marktplaats helpt met het vinden van zorg voor ouderen en chronisch zieken

Samenvatting

De Nederlandse maatschappij doet een toenemend beroep op de eigen regie en zelfredzaamheid van burgers bij het regelen van zorg. Voor veel mensen is het echter lastig om hier in de praktijk invulling aan te geven. Een gebruiksvriendelijke website voor vraag en aanbod van zorg biedt hen uitkomst. Deze week gaat www.zorgvoorelkaar.com van start, een online marktplaats die vrijwilligers én zorgprofessionals verbindt met mensen die hulp of thuiszorg nodig hebben.

Hoe het werkt:
Mensen die hulp of thuiszorg nodig hebben, kunnen dit als een opdracht plaatsen op www.zorgvoorelkaar.com. Geregistreerde vrijwilligers of zorgprofessionals kunnen zien wie er in hun buurt zorg nodig hebben en reageren op de voor hen relevante opdracht(en). Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld een oudere vrouw helpen met boodschappen of vervoer. Of een leuk uitstapje maken met iemand met een handicap.  Verzoeken gericht op professionals worden opgepikt door gekwalificeerde verpleegkundigen of verzorgenden.
´Zorgvoorelkaar´ is recentelijk gestart in de Brabantse gemeenten Etten-Leur, Breda  Geldrop-Mierlo en de gemeente Westland in Zuid-Holland. Vanaf 2012 start de website ook op andere plaatsen in Nederland.

Een ander, al langer bekend voorbeeld is de website http://www.wehelpen.nl/. Op de Dag van de Mantelzorg 2011 is daarbij de Amsterdamse site (http://www.wehelpen.nl geopend. Ook in andere gemeenten bestaan dit soort samenwerkingsprojecten of worden ze opgestart. Laat je voorlichten over wat in jouw omgeving bestaat of probeer meteen contact te leggen. Je kunt er alleen maar baat bij hebben en het helpt om de thuisverzorging beter mogelijk te maken en te houden.

W.K.