Laat dit artikel eens lezen aan een familielid of vriend van een mantelzorger.

MOVISIE zette methoden op een rij die u als organisatie of vrijwilliger kunt inzetten om mantelzorgers te ondersteunen. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld aan de slag als maatje voor een mantelzorger of als vrijwillige coach. Ook kunnen zij voorzien in respijtzorg of helpen bij het opbouwen of uitbreiden van het informele netwerk rondom een mantelzorger. Laat u inspireren door de onderstaande vijf methoden.

1. Maatjes voor mantelzorgers
Ondersteuning voor zwaar- en overbelaste mantelzorgers is niet altijd toereikend. De inzet een maatje als metgezel voor de mantelzorger kan uitkomst bieden. Een maatje biedt de mantelzorger emotionele steun, maar ook praktische ondersteuning zoals het doen van boodschappen, het bieden van extra handen in het huishouden en hulp bij de administratie.  De toolkit 'Maatjes voor mantelzorgers' biedt veel praktische materialen.

2. Maatjes voor allochtone mantelzorgers
Als u te maken hebt met allochtone mantelzorgers, vraagt het inzetten van maatjes om een andere aanpak. Allochtone mantelzorgers hebben slecht toegang tot reguliere zorg en hulpverlening, wat hun zorgtaak vaak extra zwaar maakt. Maatjes kunnen deze mantelzorgers helpen om zelf meer de regie over hun leven te voeren, bijvoorbeeld door hen de weg naar verdere passende ondersteuning te wijzen. Een maatjesproject voor de ondersteuning van allochtone mantelzorgers kan alleen slagen met een weloverwogen aanpak. Die staat beschreven in de handreiking 'Samen drempels over: maatjes ondersteunen niet-westerse mantelzorgers'.

Voor meer informatie over maatjes voor allochtone mantelzorgers kunt u terecht bij Jolanda Elferink.

3. Vrijwillige respijtzorg
Vrijwilligers kunnen de zorg tijdelijk van mantelzorgers overnemen: respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de zorg van een mantelzorger met het doel om die mantelzorger even vrijaf te geven. Zo kunnen vrijwilligers een middag oppassen of activiteiten en uitstapjes organiseren.

In toenemende mate hebben mantelzorgers complexe hulpvragen. Intensieve respijtzorg door vrijwilligers verlicht de taak voor deze mantelzorgers. Dat vraagt wel om vrijwilligers met specifieke vaardigheden. Er komt veel bij kijken als een organisatie voor vrijwilligerszorg het aanbod wil uitbreiden met ondersteuning voor mantelzorgers in complexe zorgsituaties. De handreiking 'Intensieve respijtzorg: complexe hulpvragen vrijwillig ondersteund' helpt u daarbij op weg.

Voor projectleiders, vrijwilligerscoördinatoren of consulenten die op zoek zijn naar materialen om een training te kunnen geven aan hun vrijwilligers, heeft MOVISIE een voorbeeldtrainingontwikkeld.

Voor meer informatie over (intensieve) vrijwillige respijtzorg kunt u terecht bij Jolanda Elferink. Lees ook het artikel Time out voor de mantelzorger dat in Vakwerk nummer 1, 2011 gepubliceerd werd.

4. Vrijwillige netwerkcoach
Een sociaal netwerk is van belang om leuke dingen te doen met anderen en makkelijker te participeren in de samenleving. Mantelzorgers kunnen soms wel wat extra support gebruiken bij het opbouwen of uitbreiden van hun informele netwerk. Een vrijwillige netwerkcoach kan daarbij helpen. De methodiek 'Een sterk sociaal netwerk' ondersteunt de netwerkcoach en mantelzorger en helpt u bij het opzetten van een sociaal netwerk voor kwetsbare burgers en specifieke doelgroepen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Els Hofman.

Voor verdere informatie kan men terecht bij Movisie (movisie.nl)