Met genoegen geven we opnieuw gehoor aan het verzoek van Mezzo om alle  (ex-)mantelzorgers te wijzen óp en gebruik te maken ván het 'Nationaal Mantelzorgpanel'. Het kost niets, alleen een paar minuutjes tijd, en Mezzo kan daardoor gefundeerd aan de bel trekken bij overheden en instanties.

Met dat Nationaal Mantelzorgpanel kan Mezzo online snel de meningen van mantelzorgers peilen over onderwerpen die met mantelzorg te maken hebben. Dat gaat via een aantal meerkeuzevragen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen gaan over financiën, ervaringen met hulpverlening of politieke ontwikkelingen.  Zie mezzo.nl

Voor wie is het?
Alle mantelzorgers, of ex-mantelzorgers, kunnen mee doen aan het Nationaal Mantelzorgpanel. Het maakt niet uit of u lid of geen lid bent van Mezzo. Elke (ex-mantelzorger is welkom om zijn stem te laten horen.