Nieuwsbericht van Expertisecentrum Mantelzorg:

Moeite met bereiken mantelzorgers

Een vijfde van de gemeenten biedt mantelzorgers een breed voorzieningenpakket en nagenoeg alle gemeenten voorzien in een vorm van ondersteuning voor mantelzorgers (SCP, 2010). Op het gebied van de informatievoorziening aan mantelzorgers is echter nog een grote slag te slaan. Mede omdat mantelzorgers niet altijd geregistreerd zijn en zichzelf vaak niet als zodanig zien, is het voor gemeenten moeilijk om mantelzorgers te bereiken om het beschikbare aanbod bij hen onder de aandacht te brengen.

Prezi

Verschillende gemeenten lukt het wel om het ondersteuningsaanbod onder de aandacht te brengen. Enkele van deze succesvolle projecten en initiatieven zijn nu gebundeld in een webdossier en een Prezi. Met de dynamische digitale presentatie kunnen gemeenteambtenaren en beleidsmedewerkers in slechts zes minuten ideeën opdoen over hoe zij mantelzorgers kunnen beter kunnen bereiken. De prezi is gebaseerd op de brochure ‘Beter bereiken mantelzorgers’, die het Expertisecentrum Mantelzorg in 2010 publiceerde. Meer informatie staat ook in het webdossier “Bereiken mantelzorgers”. 

De presentatie kunt u hier bekijken: http://vimeo.com/40450417