Er zijn ook heel goede resultaten te vermelden vanuit de maatschappij. Op de LinkedIn-site van 'Werk&Mantelzorg troffen we het volgende bericht aan:

Cao Unilever mooiste mantelzorgafspraak 2012

18 december 2012

Unilever heeft de mooiste afspraak in hun cao vastgelegd om de combinatie werk en mantelzorg mogelijk te maken. Zij hebben een totaalpakket van maatregelen, van financiële tegemoetkoming tot het verminderen van werkdruk. Dit  verdient de Pluim van de Stichting Werk&Mantelzorg.

Stichting Werk&Mantelzorg organiseerde samen met de vakcentrales FNV, CNP en MHP de verkiezing voor de mooiste cao-afspraak over werk en mantelzorg. De Pluim voor de mooiste Mantelzorgafspraak 2012 is overhandigd aan de onderhandelingsdelegatie van de 3 vakbonden. Zij waren betrokken bij de cao van Unilever. 'Met deze afspraak investeert Unilever duidelijk in de werkende mantelzorger en zorgt voor zeer concrete ondersteuning,' aldus Martijn de Wildt, voorzitter van de Stichting Werk&Mantelzorg.

Totaalpakket
In de cao van Unilever staat onder meer dat voor medewerkers die mantelzorg verlenen het mogelijk is om 80% te werken, tegen 90% salaris en 100% pensioensopbouw. Naast deze financiële tegemoetkoming, wordt ook voorkomen dat de werkende mantelzorger in minder tijd hetzelfde werk moet doen, en is het vervangen van taken opgenomen in de cao.

Criteria
Alle inzendingen zijn beoordeeld op diverse criteria: het uitspreken van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer, een financiële tegemoetkoming van tijdelijk minder werken en de mate waarin de afspraken bijdragen aan een mantelzorgvriendelijk beleid. Tot slot is gekeken of aan de afspraken ook een duidelijk implementatietraject is gekoppeld, zodat de afspraken méér zijn dan een belofte op papier.

Werk en mantelzorg.          LinkedInsite Werk&Mantelzorg