Bericht via Mezzo:

Toekomst van de zorg vraagt eigen regie
Staatssecretaris van Rijn schrijft op dit moment aan zijn visie over de toekomst van de langdurige zorg. Uitgangspunt daarbij is dat mensen meer en langer voor elkaar zorgen. Mezzo begrijpt dat uitgangspunt, mits mensen de ruimte houden om het zorgen in te passen in hun eigen leven. Op eigen wijze zorgen dus.

Zelf keuzes maken
Om dit goed uit de verf te laten komen moeten mantelzorgers en zorgvrijwilligers een medebepalende rol hebben in de vraag hoe de zorg georganiseerd wordt.

Dat betekent dat cliënten en mantelzorgers bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen of en zo ja welke zorg de mantelzorger of vrijwilliger doet. Misschien wil een mantelzorger wel elke dag voor eten zorgen, maar niet de persoonlijke verzorging doen. Of andersom. In de toekomst moet dit mogelijk worden.

Daarnaast is het ook heel belangrijk dat er een goed samenspel komt tussen informele zorg en beroepskrachten en dat mantelzorgers in staat worden gesteld om werk en zorg te combineren. Als dit achterwege blijft, is de herziening van de langdurige zorg niet goed mogelijk.

Alleen als we het mogelijk maken om op eigen wijze te kunnen zorgen, vergroten we de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Eigen regie
Eigen regie voor mantelzorgers en vrijwilligers is dus belangrijk, maar ook voor de zorgvrager. Een echte kanteling in de zorg is er als ook de financiering toekomstbestendig wordt. Dat betekent zelf de regie hebben over een budget voor zorg.

In gesprek en speeddate
Mezzo is met partijen als bijvoorbeeld het ministerie van VWS en de VNG in gesprek over de toekomst van de zorg en de er- en herkenning en ondersteuning van de informele zorg.

Om Kamerleden goed te informeren over de praktijk van de informele zorg, organiseert Mezzo op 21 maart een speeddate met de informele zorg voor Kamerleden

  • Vertel uw verhaal aan Kamerleden(nieuwsbericht, 5 februari 2013)