Vol verwachting klopt mijn hart.

Na het voorstel  'Zorgakkoord', is er nu ook de brief 'Langdurige zorg' (20.7.'13) van de Staatssecretaris VWS aan de Tweede Kamer. En eerlijk is eerlijk, de Staatssecretaris geeft blijk een goed inzicht te hebben in wat mantelzorgers en zorgvrijwilligers presteren. De medewerking en invloed van echte deskundigen binnen het Expertisecentrum Mantelzorg en Mezzo is duidelijk merkbaar bij de opzet en inhoud van de secretariële brief, waarin naast goed bruikbare voorstellen ook noodzakelijke beperkingen en wijzigingen staan vermeld. Tegelijkertijd zitten er ook nog heel wat 'waarschijnlijkheden' in de brief met voorstellen. Pas vanaf de 3e dinsdag in september en 1 april 2014 zal gaan blijken wat overeind blijft staan van deze vernieuwde opzet.

Heel belangrijk vind ik de bepaling, dat er geen Mantelzorg kan worden afgedwongen. De bijzonder irritante stelling van de Deventer wethouder is daarmee gelukkig helemaal foetsie. Dat we rekening zullen moeten gaan houden met een uitbreiding van de te geven mantelzorg vind ik niet zo erg, want mantelzorg was er altijd al en zal er ook altijd blijven, soms veel, soms wat minder.
Wat wel belangrijk is, is dat in de huidige maatschappij de door mantelzorgers verstrekte zorg nu officieel (h)erkend wordt. Omdat diezelfde 'huidige omstandigheden' naast het geven van zorg ook (veel) andere eisen stellen aan die mantelzorgers, is het goed, dat de Staatssecretaris het belang van 'ondersteuning waar nodig' van belang acht om de mantelzorg mogelijk te laten zijn. Vandaar zijn nieuwe programvoorstel: "In voor zorg en ondersteuning !" In het komend najaar volgt een brief aan de 2e Kamer over topoverleg betreffende flexibiliteit in arbeid en mantelzorg.

Problematischer zou wel eens de overheveling van de mantelzorgondersteuning van het Rijk, naar de Gemeenten kunnen zijn. Veel huidige (AWBZ / Zorg-) zaken moeten dan door de gemeente(-ambtenaren) worden beoordeeld, toegekend en uitgevoerd. Naast de grote bezuinigingen daarbij, zal de kennis en capaciteit binnen de ambtenarenkorpsen een heel belangrijke rol gaan spelen. Tussen gemeenten onderling zal verschil gaan ontstaan v.w.b. de behandeling en uitwerking van die ondersteuning en begeleiding van de mantelzorgers.
In zijn brief geeft de Staatssecretaris aan eisen te gaan stellen aan de : informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg, financiële tegemoetkoming en materiële hulp voor mantelzorgers.
De persoonlijke medewerking aan mantelzorgers, maar gelukkig ook het lotgenotencontact blijven "de aandacht van de minister hebben'!
Kortom, het er zal voor de mantelzorger/-ster) niet gemakkelijker op worden, maar al met al zijn er meer positieve punten dan aanvankelijk werd verwacht. En wat heel belangrijk is, het Expertisecentrum Mantelzorg met zijn deelnemende organisaties en ons aller Mezzo blijven de leden van het Ministerie van VWS volgen. En van die Mezzo kun je als mantelzorger ook nog lid worden, zodat ook jouw stem en mening mee gaan tellen. Zelf ben ik heel benieuwd hoe de ontwikkelingen in 'De Zorg' in de komende periode zullen zijn. De brief van de Staatssecretaris aan de 2e Kamer kun je hier downloaden en nalezen (14 pagina's).

Wim Klein (DCMN)