Staatssecretaris van VWS (M.v.Rijn) gaf op symposium aan wat zijn beleid zal zijn bij de langdurige zorg.
Daaronder feiten en cijfers betreffende de mantelzorg, die bij de informele zorg van belang zijn.

Kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid zijn de drie kernthema’s waarop Staatssecretaris Van Rijn toekomstig beleid wenst uit te zetten.
Het gaat hierbij om meer aandacht voor individuele persoonlijke behandeling, wat men vanuit de gemeentes beter hoopt te kunnen faciliteren dan vanuit de staat op nationaal niveau, het betaalbaar houden van de langdurige zorg voor iedere Nederlander en hierbij meer oog te hebben voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Feiten en cijfers aangeleverd door "Werk & Mantelzorg (Mezzo)":

 • Bijna de helft van de mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar. In deze leeftijd hebben veel mantelzorgers naast de zorg voor hun gezin en hun werk ook de zorg voor hulpbehoevende ouders.
   
 • Van alle mantelzorgers zorgt 40 % voor een ouder of schoonouder. Bijna 20% verzorgt een partner. Iets meer dan 10% biedt hulp aan een kind (die ook volwassen kan zijn). 15% zorgt voor een ander familielid en één op de zes geeft hulp aan vrienden, kennissen, collega's of buren.
   
 • De geschatte waarde van mantelzorg bedraagt 7 miljard euro.
   
 • 50.000 tot 100.000 mantelzorgers stoppen met werk, of gaan minder werken.
   
 • Nederland telt 2.6 miljoen mantelzorgers.