Nieuwsberichten Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

16 februari 2016, 15:09
Het verankeren van het persoonsgebonden budget (pgb) in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de sluitsteen voor de meer persoonsgerichte zorg, waar verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) voor staat. Mensen konden al een pgb via de Zvw regelen, maar nu is dat ook wettelijk geregeld.

Lees meer