Al eerder heeft deze landelijke webkrant het al dan niet verzekerd zijn van de mantelzorger aan de orde gesteld. De stichting Mantelzorg Hoogeveen e.o. heeft zelfs in 2001 al de aanzet gegeven tot het onderzoek, waarom er geen bekendheid betreffende verzekering van de mantelzorger bestond. O.a. de vereniging LOT, (later Mezzo) is daarmee aan de gang gegaan.
Nu is er bericht binnengekomen bij ons gezamenlijke ‘Mantelzorgnet’ over de verzekeringsmogelijkheid van mantelzorgers via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten..

Veel gemeenten hebben via de VNG een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, waarin de mantelzorgers ook deels zijn meeverzekerd op de polis.
De VNG Vrijwilligerspolis is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeente.

Waarom is de VNG Vrijwilligerspolis ontwikkeld?
Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers, die actief zijn in diverse verenigingen, zoals de voetbalvereniging. Een vrijwilliger kan bijvoorbeeld zijn: de voorleesmoeder op een basisschool, de collectant voor een „goede doelen stichting? of een vrijwilliger die koffie schenkt in een bejaardentehuis. Hoewel hun inzet van groot belang is voor de samenleving, zijn vrijwilligers lang niet altijd (voldoende) verzekerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten ontwikkeld, waarbij de risico's die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk zijn afgedekt. De gemeente kan met de VNG Vrijwilligerspolis haar vrijwilligers „in één klap? collectief verzekeren. Hierdoor zijn alle vrijwilligers automatisch verzekerd tijdens hun vrijwilligerswerk.

Rijksbijdrage
In de Tweede Kamer is bij de algemene politieke beschouwingen in 2008 via de Motie-Slob een geldbedrag ter beschikking gesteld om gemeenten in staat te stellen een collectieve verzekering voor haar vrijwilligers af te sluiten. Hierdoor wordt de VNG Vrijwilligerspolis volledig gefinancierd.

VNG Vrijwilligerspolis

  • De vrijwilliger staat centraal
  • Registratie of aanmelding van vrijwilligers niet nodig!
  • Eenmalige (project)activiteiten, zoals vrijwilligers die helpen bij de jaarlijkse sinterklaasintocht, zijn verzekerd.
  • Maatschappelijke stagiairs meeverzekerd
  • Mantelzorgers hebben een passende dekking
  • Geen eigen risico’s!

"Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving." Vraag dit indien nodig ná bij je eigen gemeente.

W.K.