Je zult het maar niet weten.

De Nederlandse bevolking werd via een uitzending van het TV-programma  Nieuwsuur op de hoogte gebracht van een gemiste kans voor een heleboel mantelzorgers. Prettig was natuurlijk dat men er tegenwoordig vanuit gaat dat het begrip "mantelzorg" een algemeen bekend iets is. Vergeleken met 10 jaar geleden is dat al een hele vooruitgang. 
Maar de Overheid heeft kennelijk nog steeds een heel selectief geheugen. Daar kent men de mantelzorgers tegenwoordig waarschijnlijk alleen maar als een dankbare vorm van geldbesparen en een prima groep opvangers van de personeelstekorten in 'De Zorg'.  Dat die Overheid het nauwelijks nodig vindt om die mantelzorgers te informeren over voor hen eventueel financieel nuttige maatregelen, is toch wel een tikkeltje bedroevend.

Wat was de mededeling op TV?  "Wie als intensieve mantelzorger de 24x7 mantelzorg aan bijvoorbeeld een vader of zus eenvoudiger maakt door daarbij te gaan inwonen of die zorgvrager in huis op te nemen, kan later bij het erfrecht een véél!!  hoger vrijstellingsbedrag voor de erf-belasting opvoeren dan normaal.  Wellicht beseft de belastingdienst, dat zo'n mantelzorger het Rijk ontzettend veel heeft bespaard door het vermijden van een opname van de verzorgde in een verzorgingshuis.
Maar wat blijkt??? De mantelzorger moet zijn geleverde zorgtaak bewijzen door te verwijzen naar een ontvangen 'mantelzorgcompliment'(€ 200,- tegenwoordig).  Zo'n mantelzorg-compliment had de verzorgde heel simpel kunnen aanvragen (soms zelfs verschrikkelijk simpel).
En heb je dat niet, dan was je dus ook geen mantelzorger.
Natuurlijk moet je ook nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen t.a.v. je mantelzorgtaken. Maar dat kan iedere mantelzorgmakelaar of -consulent je vertellen.
In de uitzending werd gesproken over het soms mislopen van duizenden euro's. En dat omdat niet bekend was, dat je zo'n mantelzorgcompliment (!) had moeten hebben ontvangen via de SVB.
Er zijn  genoeg  mantelzorgers die het nooit de moeite  waard vonden om dat 'compliment' aan te vragen. Of die om heel andere redenen van persoonlijke aard niet eens de aandacht wilde vestigen op hun mantelzorgtaak. En omdat er steeds nieuwe mantelzorgers bij komen, zijn er ook nog steeds duizenden die niet eens weten dat ze mantelzorger zijn.

Eerder heb ik er al eens op gewezen dat naar mijn mening de intensieve mantelzorg een bij wet geregelde erkenning en plaats moet hebben in onze maatschappij. Het blijkt nu weer eens hoe simpel het kan zijn om aan te tonen dat je echt een zwaar belaste mantelzorger bent .
Eén van de 'rechten' die je dan zou hebben is, dat je snel en direct goed voorgelicht zou kunnen worden. Nu voelen een aantal mantelzorgers zich een tikkeltje 'opgelicht'!

Wim Klein.