Het bericht in de media, dat het sociale netwerk 'Hyves' gaat stoppen komt niet geheel onverwacht. Al langere tijd werd duidelijk dat de deelname aan Hyves terugliep en van intentie veranderde.
Het Digitale Contactpunt Mantelzorg Nederland (DCMN) heeft vanaf 2007 dankbaar gebruik kunnen maken van Hyves. Dat gaat nu dus stoppen. Veel mantelzorgers hebben digitaal contact met elkaar gekregen. Contacten die vaak ook verder gingen dan alleen het digitale. Gebleken en bewezen is wel in de afgelopen jaren, dat mantelzorgers onderling contact willen hebben. Dat kan vaak via plaatselijke en/of regionale contactgroepen. Op de Dag van de Mantelzorg in november blijkt dat ook steeds weer. Er is  behoefte aan dat contact: het van elkaar horen, dat je niet de enige bent, die zo'n (zware) zorgtaak heeft. Je steunt en bemoedigt elkaar. Je krijgt informatie. En dat is prettig.
Heel veel mantelzorgers ontberen echter dat persoonlijke contact. Ze wonen te ver weg, ze hebben geen tijd, ze zijn te moe om ook nog naar een bijeenkomst te gaan of ze voelen zich niet op hun gemak tussen al die mensen. Maar ze willen wel contact, op een andere manier.
En juist voor die mensen is het DCMN gestart met de digitale webkrant. De mogelijkheden, aangereikt door Jeroen Loeffen via zijn vinding van de webkranten en verbreid door zijn organisatie met de grappige naam "Villa Koopzicht" kon eerst in Hoogeveen en later uitbreidend over heel Nederland, aan alle mantelzorgers, ook wie niet naar bijeenkomsten kon of wilde gaan, digitaal mantelzorgcontact worden geboden. Helemaal gratis, vrijblijvend en op een prettige manier. Tientallen regionale webkranten van en voor mantelzorgers maken het onderlinge contact nu mogelijk. Kijk maar bij de overkoepelende website www.nietvoormezelfalleen.nl. Duizenden maken er gebruik van. Zelfs de VN gaf Jeroens schepping een groot compliment.

De landelijke webkrant 'mantelzorger ben je niet alleen.nl 'heeft de digitale contactlijnen uitgebreid met Hyves (Mantelzorgcontact), LinkedIn (Mantelzorg Nederland) en Twitter (mantelzorg Nederland).
Daarvan gaat Hyves dus nu verdwijnen. Maar de contactlijnen gaan we blijven handhaven. Alleen op een andere manier dus. Heel binnenkort geven we daar nadere informatie over. Eerst gaan we alle mogelijkheden op een rijtje zetten.
Tot binnenkort dus en wees hartelijk gegroet,

Wim Klein (DCMN)