Eind november 2013 stopte Hyves. En daarmee werd dus ook de digitale mogelijkheid voor direct (lot-)genotencontact van en voor mantelzorgers beëindigd. Jammer, want van die contactmogelijkheid werd druk gebruik gemaakt.
Omdat we de mogelijkheid voor onderling contact tussen mantelzorgers heel graag willen behouden, gaan we met een nieuw digitaal contactpunt verder via Facebook . Zet deze site dus maar vast bij je favorieten.
Natuurlijk kunnen ook nu weer de professionals en andere bij de mantelzorg betrokken personen en instellingen van deze mogelijkheid gebruik maken om informatie te vragen en te geven.
Net als bij onze hyve 'mantelzorgcontact' gelden ook hier weer de bekende spelregels zoals aangegeven bovenaan de webkrant (rubriek: 'over deze webkrant').

Ik wens jullie en alle andere mantelzorgers veel genoegen en voordeel bij ons nieuwe mantelzorgcontact.

Wim Klein(DCMN).