Ict biedt mogelijkheden om mantelzorgers te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. Zo kunnen mantelzorgers communiceren met de zorgvrager, met professionals en met andere familieleden. Dat kan via e-mail, sms, WhatsApp of sociale media. Het kan ook online via een beveiligd platform, speciaal gemaakt om zorgtaken te delen. Juist nu de gemeente inwoners stimuleert om zelfredzaam en met eigen regie eventuele problemen aan te pakken, kan ict de mantelzorger daarbij behulpzaam zijn.

Voordelen van communicatie via internet:

  • Je kunt het op elk gewenst moment gebruiken,
  • Je kunt er meerdere mensen tegelijk mee bereiken (in tegenstelling tot telefonie en post), 
  • Het overbrugt afstanden, bijvoorbeeld wanneer familieleden verder weg wonen,
  • En het ondervangt vraagverlegenheid; wanneer mensen niet zo makkelijk anderen persoonlijk om hulp vragen.

Online contact kan zo eenzaamheid voorkomen, een alarmeringsfunctie vervullen, buurtgenoten met elkaar in contact brengen, en op allerlei manieren de zorg delen.

Tegelijkertijd zijn er signalen dat organisaties in zorg en ondersteuning nog niet optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van ict. Zo werken professionals minder samen met mantelzorgers die niet bij de zorgvrager wonen. Ook geven familieleden aan dat ze wel behoefte hebben aan meer contact met beroepskrachten, en daar is digitale communicatie bij uitstek geschikt voor.

Inhoud van dit dossier

In dit dossier vindt u informatie over: 

  • digitale communicatie rondom de zorg en ondersteuning
  • digitale marktplaatsen voor vraag en aanbod op het gebied van zorg en ondersteuning
  • applicaties die zorg en ondersteuning voor mensen met Alzheimer makkelijker maken

Doel is om te laten zien hoe professionals beter kunnen samenwerken met patiënten en cliënten, hun mantelzorgers en andere mensen in het netwerk wanneer ze gebruik maken van ict. Ook kunnen professionals mantelzorgers wijzen op toepassingen die de zorg lichter kunnen maken en zo overbelasting voorkomen.

Lees ook: ‘EHealth in een zorgende samenleving’

www.expertisecentrummantelzorg.nl