Deze Baboeska “bevalt” uitstekend.

Je kent het baboeska-poppetje wel. Iedere keer dat je het openmaakt, blijkt er een volgende zichtbaar te worden. Dat is reden, dat we het poppetje als symbool hebben gekozen voor de regionale mantelzorgwebkranten van en voor mantelzorgers.
Iedere nieuw gevormde webkrant van en voor mantelzorgers veroorzaakt weer de vraag om zo’n webkrant ook elders te starten.

Mantelzorgers willen niet alleen geïnformeerd worden, ze willen ook over zichzelf vertellen en anderen dus informeren. Daarvoor organiseren de contact- en steunpunten-mantelzorg door het hele land heen contactbijeenkomsten. Het lotgenotencontact is daarbij een geweldige inbreng.

Maar…… , aan al die contactmiddagen en -avonden nemen hooguit 75000 mantelzorgers deel. De rest van de in totaal 1,65 miljoen (en MEZZO spreekt zelfs van 3,5 miljoen) mantelzorgers, minstens 1,5 miljoen dus kan of wil dat dus niet.

Ze kunnen het niet, omdat ze geen tijd hebben, geen zin of ze zijn te moe. Jonge mantelzorgers voelen meestal niet zo veel voor zo’n contactbijeenkomst, omdat de aanwezige mantelzorgers vaak veel ouder zijn.
Om toch nog een heel groot gedeelte van die ‘afwezige’ mantelzorgers te bereiken, zijn we gestart met het digitale lotgenotencontact.

Voordeel: men kan gebruikmaken van dat wederzijdse lotgenotencontact op de tijd die men zelf wil en kan; je hoeft er de deur niet voor uit en je kunt de contacten leggen die jezelf wilt.

Hoe de maatschappij zich ook ontwikkelt, mantelzorgers zullen er altijd zijn.
In de toekomst gaat het internetverkeer een alles bepalende plaats innemen. Die mantelzorgers van de toekomst zijn volledig vertrouwd met de computer en de IT.

Met www.nietvoormezelfalleen.nl wordt dus voor de mantelzorger van nu en in de toekomst de mogelijkheid geboden om lotgenotencontact te hebben, informatie te krijgen en te geven en niet te vergeten de erkenning en waardering te krijgen waar ze zoveel recht op hebben.

De initiator van de mantelzorgwebkranten, Wim Klein, had als toekomstdroom dat heel Nederland als het ware overdekt zou zijn met regionale webkranten. Iedere plaats en streek in het land gaat dan zijn eigen mantelzorgers bereiken.
Omdat de berichten voor bijvoorbeeld Sneek van minder belang zijn voor Sittard, is er ook 1 algemene, overkoepelende webkrant voor het hele land gevormd. Daar zit je nu in te lezen.

Die droom komt al aardig uit. Bij www.nietvoormezelfalleen.nl is een overzicht gegeven van alle webkranten.
De laatst vormgegeven websites van en voor mantelzorgers zijn de webkranten van Opsterland (www.mantelzorgopsterland.nl), evenals die van Oss (www.mantelzorgoss.nl) . In Limburg worden ook al voorbereidingen gedaan.
Een nieuwe start die navolging verdient is de webkrant van de samenwerkende steunpunten in Friesland (www.mantelzorgfriesland.nl).

Ook is bij nietvoormezelfalleen.nl de wel heel erg simpele wijze aangegeven hoe je zelf een webkrant kunt aanvragen en samenstellen.

Veel succes gewenst.