Let’s Hyve !  En LinkedIn !
Sitenamen: mantelzorgcontact  en Mantelzorg Nederland.

Meer en sneller contact met elkaar.
Voor jonge, oudere en oude mantelzorgers
en de vrienden van mantelzorgers.
Met het DCMN op Hyves en LinkedIn:
http://mantelzorgcontact.hyves.nl/;
http: // LinkedIn.com  met de sitenaam Mantelzorg Nederland;
en natuurlijk Twitter: Mantelzorg Nederland.


Het Digitaal Contactpunt Mantelzorg Nederland (DCMN) heeft een tweede, derde en vierde "poot" gekregen. Naast de webkrant is een Netwerk van en voor (ex-)mantelzorgers en vrienden van mantelzorgers opgezet.

De mogelijkheid daarvoor is gevonden bij het populaire Hyves, bij LinkedIn en bij Twitter..
DCMN is gaan deelnemen aan Hyves. En werd dus 'Hyver', via www.hyves.nl, met de hyvesnaam: mantelzorgcontact,  en heeft het discussieprogramma via LinkedIn onder de naam  Mantelzorg Nederland.

Hyves is een bij velen bekend begrip. Dankzij dat digitale programma kunnen op snelle wijze contacten worden gelegd en onderhouden tussen mensen die elkaars digitale kennissen willen zijn.
Een gratis, grotendeels gesloten berichtencircuit, waar iedereen aan kan deelnemen na aanmelding en acceptatie.
Via je e-mailadres of een reeds bestaande ‘hyve’ kun je aangemeld worden of gevraagd worden om (gratis) deel te nemen aan het netwerk mantelzorgcontact. Je wordt dan lid van die hyves-groep. In hyves-taal heet dat: je bent vriend geworden.
Op Hyves kan zowel openbaar als ‘achter de schermen’ gereageerd worden. Er kunnen zogeheten krabbels geschreven worden, die voor alle leden te zien zijn. Maar er kunnen ook e-mailberichten gestuurd worden, die alleen voor de ogen van de beheerder en de afzender bestemd zijn.

Voor wie is deze hyve opgestart?
Voor alle mantelzorgers, ex-mantelzorgers en vrienden van mantelzorgers die er aan willen deelnemen. Jong en oud, dik en dun, m / v, tevreden en ontevreden.
Wat is de reden van het deelnemen aan hyves?
Om al die mantelzorgers, ex-mantelzorgers en vrienden van mantelzorgers als ze dat willen met elkaar in contact te brengen en ze ook op deze wijze contact en informatie bieden. Ook door deelnemende deskundigen op ondersteuningsgebied en bijv. politici.

Met Hyves kan de webkrant actueler van inhoud gemaakt worden.

Behalve de hyves is er dus ook contact mogelijk via LinkedIn. De site Mantelzorg Nederland is meer dan de hyves een discussieprogramma voor professionals. Uiteraard kunnen de mantelzorgers hier ook aan deelnemen. De Twittersite gebruikt diezelfde naamgeving.
Bij deelname aan de Hyves en de LinkedInsite van het DCMN gelden de zelfde spelregels als bij de webkrant (zie frontpage webkrant).